Karierno svetovanje in delavnice za mlade

youth-unemploy-getty-960x540

Ljudska univerza Ajdovščina v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2018 izvaja program Karierno svetovanje in delavnice za mlade.

S tem programom želimo mlade spodbuditi, da dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe, s katerimi se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela.

Mladim nudimo informiranje in svetovanje na področju kariernega razvoja in možnostih zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela ter na področju izobraževanja. Poglobljeno karierno svetovanje (individualno in skupinsko) nudimo v času uradnih ur na Ljudski univerzi Ajdovščina, občasno pa tudi na terenu (ZRSZ Nova Gorica in Ajdovščina).

Poleg svetovalne dejavnosti izvajamo tudi delavnice, kjer mladi razvijajo temeljne kompetence in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev na trgu dela. Poudarek je tudi na razvijanju veščin vodenja lastne kariere, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri delu (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, čustvena inteligenca, pogajalske spretnosti, idr.). 

Ciljna skupina so predvsem mladi od 15 do 29 let. v letu 2018 bomo izvedli 10 različnih delavnic. 

Vsebina Delavnic za mlade v letu 2018:

Kdaj? Kaj? Predavatelj
Torek, 13. 2. 2018, ob 17. uri

 

Premagaj strah in tremo ter osvobodi svoj potencial

Več o predavanju najdeš tukaj.

Andrej Pešec
Torek, 20. 2. 2018, ob 17.uri

Spremeni sebe - presenečen boš 

Več o predavanju najdeš tukaj.

 

Andrej Pešec

 

   

Prijavnica:

Spremeni sebe – presenečen boš - 20. februar
Zaposlen/a
Študent/ka
Brezposeln/a
Upokojenec/ka
Osnovnošolska raven
Poklicna raven
Srednješolska raven
Univerzitetna raven
Več (magisterij, doktorat)
Da
Ne
Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

1+7=