Karierno svetovanje in delavnice za mlade

youth-unemploy-getty-960x540

Ljudska univerza Ajdovščina v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2018 izvaja program Karierno svetovanje in delavnice za mlade.

S tem programom želimo mlade spodbuditi, da dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe, s katerimi se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela.

Mladim nudimo informiranje in svetovanje na področju kariernega razvoja in možnostih zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela ter na področju izobraževanja. Poglobljeno karierno svetovanje (individualno in skupinsko) nudimo v času uradnih ur na Ljudski univerzi Ajdovščina, občasno pa tudi na terenu (ZRSZ Nova Gorica in Ajdovščina).

Poleg svetovalne dejavnosti izvajamo tudi delavnice, kjer mladi razvijajo temeljne kompetence in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev na trgu dela. Poudarek je tudi na razvijanju veščin vodenja lastne kariere, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri delu (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, čustvena inteligenca, pogajalske spretnosti, idr.). 

Ciljna skupina so predvsem mladi od 15 do 29 let. v letu 2018 bomo izvedli 10 različnih delavnic. 

Vsebina Delavnic za mlade v letu 2018:

Torek, 11.september 2018, ob 17. uri 

Delavnica: Kreativno razmišljanje in delovanje 
 

NLP praktik  Irena Jež

Torek, 9. in 16. oktober 2018, ob 17.uri

 

Delavnica NLP tehnike s praktičnimi vajami

 

NLP praktik 
Irena Jež

 

   

Prijavnica:

Delavnica: Kreativno razmišljanje in delovanje - 11. 9. 2018
NLP (Nevro-Lingvistično Programiranje) tehnike s praktičnimi vajami - 9. in 16. 10. 2018
Zaposlen/a
Študent/ka
Brezposeln/a
Upokojenec/ka

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

0+0=