Študijski krožki

študijski krožki logoŠtudijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, namenjene druženju, izmenjavi znanj in izkušenj. Vsebino, potek in zahtevnost učenja si udeleženci izbirajo sami. Vodi jih mentor, s katerim se na prvem srečanju udeleženci dogovorijo, kaj želijo na določenem področju raziskovati in določijo, kdaj se bodo srečevali. 

Prijave na spletni prijavnici. 

Študijski krožki so za udeležence brezplačni. 

 

AVGURIJ - PRIMESTNI PARK 

V letu 2021 pričenjamo z izvajanjem novega študijskega krožka.

 

Namen študijskega krožka

Temeljna naloga krožka bo seznanitev članov s perečo ekološko  problematiko v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Vpričo nas in zaradi nas so mnoge avtohtone vrste poljskih kur (jerebice, prepelice, divji fazan) izginile tudi iz naše t. i. »rajske doline«, ki pa je to le na prvi pogled.

Ognjenohrbtni fazan (Lophura ignita nobilis) - samec in samica_

 

Delno lahko izgubo biotske pestrosti v našem neposrednem okolju nadomestimo z ustanovitvijo Avgurija. S pomočjo krožka bomo izhajajoč iz spoznanj sodobne varstvene in konzervatorske ekologije preučili možnost oblikovanja nadomestnega habitata, nekakšnega azila, za osebke, sicer tujerodnih, a v Sloveniji in Vipavski dolini že gojenih okrasnih fazanov. Teh je v svetu v naravi približno 160 vrst /podvrst/ in okoli 15 vrst se jih goji tudi po Sloveniji. Eni in drugi sodijo med ogrožene – tako tisti v naravi kot tisti pri zasebnih gojiteljih. Da bi osebkom iz »ujetništva« zagotovili vsaj minimalne naravne pogoje bi jih postopno naselili v topolov gozd pod avtocesto nasproti sedanjega odlagališča komunalnih odpadkov.

Vipavska dolina je glede na mikroklimatske pogoje najprimernejši naravni prostor za te namene v Sloveniji. Avgurij bi uredili tako, da bi bil po svoji funkciji istočasno tudi primestni park Ajdovščine in Vipave.

Člani krožka bi po oblikovanju Avgurija postali sestavni del ekipe, ki bo z ustreznim upravljalskim načrtom tudi aktivno skrbela za prehranjevanje in varnost v ograjenem prostoru živečih okrasnih fazanov. Z oblikovanjem Avgurija bi člani krožka pokazali širši družbi konkretno pripravljenost nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst, hkrati pa bi Vipavska dolina dobila zanimiv izobraževalni, turistični in doživljajski objekt.

Predpogoj za izvedbo praktičnega dela aktivnosti krožka je, da občina Ajdovščina pridobi lastninsko pravico nad omenjeno parcelo. Posredno bi delovanje Avgurija vplivalo na dvig zavesti o našem odgovornejšem odnosu do narave, okolja in tudi prihodnjih generacij. 

Vabljeni k izpopolnjevanju ankete: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GzkMKpeckjbIVyo-VK1VI_m4s5BxmmDKdPLYTUzhI2IjBA/viewform

 

Informacije in prijave

Anja Jamšek Furlan 05 366 47 52, 051 20 26 28, od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali na .

 

GREEN EDUCATION SLIKA mala

Več o projektu najdete tukaj. 


Prijavnica:

Avgurij - primestni park
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

9+5=