TEDDY BeaRS IN PAIRS

Ljudska univerza Ajdovščina bo v obdobju od oktobra 2016 do aprila 2018 v sodelovanju partnerskimi organizacijami s Francije, Italije, Španije in Poljske v okviru evropskega projekta Teddy Bears in Pairs, program ERASMUS+, akcija KA2, razvijala modele za e-opismenjevanje ter medgeneracijsko povezovanje.

Cilji projekta

Ustvariti in preizkusiti pet medgeneracijskih izobraževalnih modelov, ki bodo spodbujali:

  • razvoj koncepta aktivnega staranja; 
  • razvoj veščin in znanj, povezanih z digitalnimi – računalniškimi vsebinami za dvig kakovosti življenja;
  • medgeneracijsko povezovanje in dvig občutka pripadnosti sodobno, tehnološko obarvanem svetu;
  • zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in kulturne pestrosti Evrope.
Končni rezultati
  • projektna spletna stran, kjer udeleženci projekta, projektni partnerji in širša javnost lahko spremlja realizacijo projekta in vmesne aktivnosti;
  • pet 128-urnih izobraževalnih programov, prilagojenih ciljnim skupinam v posamezni državi partnerici;
  • medgeneracijski priročnik s podrobnim opisom programov, rezultatov, primerov dobrih praks in napotkov za izvedbo podobnih izobraževanj v drugih organizacijah.

V izobraževanja bo vključenih najmanj 20 starejših (stari 45 ali več) in 20 mlajših (starih od 13 do 26 let) udeležencev, ki bodo v paru pod mentorstvom izkušenega učitelja/ice računalništva usvajali ali poglabljali svojo e-pismenost.

Starejši udeleženci bodo pred pričetkom programa povabljeni k opravljanju uvodnega preverjanja s testnim vprašalnikom, ki bo dostopen na projektni spletni strani. Popolnoma enak vprašalnik bodo udeleženci izobraževanja reševali tudi ob koncu izobraževanja. Oblikovali bomo tudi tesno skupino, ki se bo udeležila le preverjanj. Namen testiranj je preveriti uspešnost prenosa znanja ter seveda izobraževalnega modela.

Vsaka država partnerica bo v okviru svojih zmožnosti in zahtev projekta izobraževanja izvedla do začetka leta 2018. V Sloveniji se bo program izvajal v jesenskem času, v obdobju od oktobra do decembra 2017.

Ker predvidevamo, da vsi udeleženci v svojem družinskem krogu ne bodo našli mlajšega para, ki bi jim olajšal usvajanje znanja, smo se na Ljudski univerzi Ajdovščina povezali z lokalno osnovno šolo Danila Lokarja, ki se tudi sicer aktivno udejstvuje na področju medgeneracijskega sodelovanja v okviru različnih projektov. Učence, ki bodo izrazili interes za sodelovanje, njihove učiteljice in starše ter udeležence izobraževanja bomo konec septembra povabili na uvodno srečanje. To bo namenjeno predvsem spoznavanju, zabavi in natančni prestavitvi učnega načrta ter ciljev programa.

Ljudska univerza Ajdovščina v okviru projekta prevzema tudi vodilno vlogo pri nastajanju priročnika.

 

Vabljeni s spremljanju projektnih aktivnosti na uradni spletni strani.

Informacije: Maja Lemut, maja.lemut@lu-ajdovscina.si

Povzetek projekta v angleščini

Učni načrt izvedbe projekta v Sloveniji

Teddy bears in pairs priročnik

Dostopnost