Vabljeni v Jerebičji dol

Ste vedeli, da je bila jerebica v Vipavski dolini iztrebljena nenamerno? Zakaj? Zaradi melioracijskih posegov, pretiranega lova, uvajanja novih mehanizacij in metod dela pri obdelavi polj, predvsem pa zaradi naivnosti in zmotnega mnenja, da je njihov obstoj samoumeven. Človeku, kot racionalnemu bitju, namreč ni lastno, da bi uničeval koristne živalske vrste ali vrste, ki ga v ničemer ne ogrožajo.

Nihče tudi ni pričakoval, da se nekdaj močna populacija jerebic lahko tako hitro zruši in v celoti propade. Spoznanju in streznitvi so sledili poskusi doselitev kot krepitev obstoječe populacije, a brezuspešno.

Ljudska univerza Ajdovščina že vrsto let deluje na področju zelenega izobraževanja in vzgoje za trajostni razvoj. Pomanjkanje znanja in poznavanja, predvsem pa zavedanja resnosti izumiranja vrst, sta glavna gonilna sila okoljskih problemov, zato je izobraževanje o naravovarstveni biologiji pomemben družbeni cilj, ki ima namen spodbujanja ohranjanja biotske raznovrstnosti tako na globalni kot lokalni ravni. Na pobudo prostovoljcev smo nadgradili dejavnost študijskega krožka Avgurij s poskusom reintrodukcije jerebice v Vipavsko dolino.

Ocenjujemo, da je glede na ugodno geografsko lego Vipavske doline reintrodukcija jerebice tu smiselnejša kot v drugih predelih Slovenije. Ocenjujemo tudi, da je reintrodukcija katerekoli vrste predvsem dejanje družbe in posameznikov, da torej gre za zavestno in družbeno planirano ter usklajeno, dalj časa trajajočo aktivnost nosilcev reintrodukcije. Reintrodukcija, kot edini možen način ponovne vzpostavitve populacije v okolju, kjer je bila nekoč iztrebljena, v osnovi pomeni tudi poseg v načine razmišljanja in obnašanja vseh deležnikov v okolju predvidene reintrodukcije.

Foto: Boža Bolčina

V pripravah na reintrodukcijo jerebice v zgornji del Vipavske doline je bilo izvedenih vrsto aktivnosti, pohvalimo pa se lahko tudi s prvimi uspehi. Pobudo sta doslej podprli tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars d.d.).

Vabimo vas, da se nam pridružite v Jerebičjem dolu, kjer bomo spregovorili o naših prizadevanjih za reintrodukcijo jerebice. Z veseljem lahko napovemo, da bodo naše jerebičke takrat že tako velike, da si jih boste lahko ogledali.

Dogodek bo potekal v sredo, 5. julija, ob 8. uri v Jerebičjem dolu (v neposredni bližini Loga pri Vipavi). Zaradi boljše organizacije so potrebne prijave.

Več o našem delovanju na področju poskusa reintrodukcije in študijskem krožku Jerebice v Vipavski dolini

Dostopnost