Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

VITR

Podnebni cilji in vsebine

v vzgoji in izobraževanju 2022/2023

PROGRAM

sodeluj

Financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

V okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023 vas Ljudska univerza Ajdovščina skupaj s partnerji vabi k aktivnemu sodelovanju v aktivnostih.

Ljudska univerza Ajdovščina, 15. september 2022 do 1. september 2023.

V času trajanja projekta bomo odgovorili na vprašanja:

Kje smo?

  • Kakšne so potrebe po Vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj – VITR v našem okolju.
  • Kaj že obstaja in kako ponuditi nove didaktične pristope, orodja/učna gradiva in dobre prakse. Na kakšen način v programe in delovanje organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem odraslih, vgraditi nove informacije in znanja.
  • Kdo je aktiven in kako aktivirati nove posameznike ter širšo javnost, ključne deležnike za hiter odziv na podnebne spremembe.

Kako naprej? Kako:

  • Prispevati k razumevanju osnovnih naravoslovnih pojmov in dinamike procesov;
  • Pospešiti trajnostne spremembe v izobraževanju odraslih;
  • Krepiti in graditi odzivnost ter aktivirati participacijo javnosti z novimi pristopi kot je npr. znanstveno zasnovano opazovanje;
  • Pripraviti učne vire o zgledih odzivanja na vremenske/podnebne izzive;
  • Nadgraditi dobro prakso programov in institucij v izobraževanju odraslih.

Projekt je namenjen zainteresirani širši javnosti, ključnim deležnikom ter vsem, ki vas na tak ali drugačen način skrbijo podnebne spremembe in njihove posledice na življenje ljudi. Aktivnosti so za udeležence brezplačne.

Vabljeni k sodelovanju. Za morebitne dodatne informacije ali vprašanja smo vam na voljo na 051 439 717, 05 336 47 53 ali na helena.furlan@lu-ajdovscina.si.

Aktivnosti v projektu sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Predmet je sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, z namenom: sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih; spodbujanja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v okviru ukrepa Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 -2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

Dostopnost