vizija

VIZIJA

Kam gremo?

Kot sodoben center za izobraževanje odraslih bomo ustvarjali in nudili kakovostne pogoje za vseživljenjsko učenje in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevali k razvoju posameznika, gospodarstva in skupnosti.

Poslanstvo

Zakaj smo?

Smo glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini. Zavezani smo k strokovnemu pristopu, spodbujamo vseživljenjsko učenje in medsebojno povezovanje. Zavzemamo se za kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Tako soustvarjamo pogoje, ki prispevajo k osebni in poklicni rasti posameznika, boljši kakovosti življenja v skupnosti in razvoju gospodarstva

VREDNOTE

Zakaj se zavzemamo?

Na Ljudski univerzi Ajdovščina gojimo naslednje vrednote:

  • znanje,
  • dostopnost,
  • kakovost,
  • dobri odnosi,
  • povezovanje in sodelovanje,
  • razvojna naravnanost.

ZNANJE

Širimo zavest o pomenu vseživljenjskega učenja in zagotavljamo ustrezne pogoje za pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga lahko posameznik uporabi na različnih področjih svojega delovanja.

DOSTOPNOST

Pridobivanje znanja omogočamo vsem. Nenehno ustvarjamo nove možnosti za vseživljenjsko učenje, ki jih prilagajamo potrebam posameznika in okolja.

KAKOVOST

Strokovno in odgovorno ravnanje nam je temeljno vodilo pri razvoju in izvedbi vseh naših dejavnostih.

DOBRI ODNOSI

Ustvarjamo in krepimo spoštljive, odprte, pozitivne in zaupanja vredne odnose, kjer je vsak posameznik sprejet in enakovredno upoštevan.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Znanje, izkušnje in dobre prakse si nenehno izmenjujemo med seboj, z učečimi se in s partnerji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Skupaj ustvarjamo nove programe, projekte in dogodke.

RAZVOJNA NARAVNANOST

Sledimo spremembam na področju izobraževanja odraslih, trga dela, lokalnega okolja in nasploh družbe. Sprejemamo jih kot izzive in nove priložnosti za nenehen razvoj in delovanje v smeri sodobnosti in inovativnosti.

Dostopnost