NPK ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA

Pridobitev znanja s področja zeliščarstva;

Zeliščarstvo je uporaba rastlin in njihovih izvlečkov za zdravljenje in pripravo tradicionalnih pripravkov. Zeliščar mora znati pridelati, nabirati, predelati in tržiti zelišča. Zato svetujemo, da se oseba, ki želi opravljati dejavnost za lastne potrebe ali želi pridobiti certifikat vključi v strokovno usposabljanje s tega področja.

Več o rezultatih programa lahko preberete v reviji za razvoj podeželja, Glasnik št.4. in v zgodbi zeliščarke, ki je pridobila certifikat NPK na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • končana osnovna šola

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV ZELIŠČARSKIH ZNANJ:

MODUL 1 - PRIDELAVA ZELIŠČ

Pridelovanje sadilnega materiala v zavarovanem prostoru, pridelovanje zelišč v zaprtem prostoru in na prostem (priprava na setev, setev in oskrba sadik, zelišč …).

MODUL 2 - NABIRANJE ZELIŠČ

Prepoznavanje zelišč, vodeno nabiranje zelišč v naravi.

MODUL 3 - SPRAVILO IN PREDELAVA ZELIŠČ  

Spravilo zelišč, dodelava, primarna predelava, sušenje zelišč, skladiščenje, pakiranje in mešanje suhih zelišč, zelišča in farmacija, priprava tradicionalnih pripravkov (destilacija eteričnih olj, izdelava mila, mazil, namazov, …. ), trženje pridelanih zelišč in tradicionalnih pripravkov iz zelišč.

Program, ki poteka v manjših skupinah, obsega 90 ur predavanj in vaj. Na koncu je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je sklicana večkrat letno.

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah:

041 437 785, 05 36 64 750, 36 64 753 (Helena Furlan)