UŽU MOJ KORAK

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami.

Teme: socialne veščine, osnove računalništva (Word, internet, elektronska pošta), spoznavanje veščin komunikacije, osnove fotografiranja, slikanje, skrb za svoje zdravje, družabne igre, obisk knjižnice in še marsikaj zanimivega.

Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 12 udeležencev in traja 120 ur. Po zaključenem programu prejmejo udeleženci javno veljavno listino.