Sodelujemo – Mladost na burji  

Sodelujemo – Mladost na burji  

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnosti ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.  Na Ljudski...
Spremljanje kakovosti po modelu POKI   

Spremljanje kakovosti po modelu POKI   

Zaposleni na Ljudski univerzi Ajdovščina se zavedamo pomena zagotavljanja kakovosti dela in samoevalvacije za sprejemanje odločitev o prihodnjem razvoju naše izobraževalne organizacije.  Med drugim redno spremljamo kakovost lastnega dela po modelu POKI – Ponudimo...
Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023 

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023 

Ljudje smo spremenili ekosisteme na Zemlji do te mere, da je zdaj ogroženo naše lastno preživetje. Spremembe so vedno hitrejše, bolj jih občutimo in vidimo. Tako ne gre več naprej. Čas, ki je na voljo, se hitro izteka.  Nujno se moramo naučiti živeti...
Študijski krožki 2022/23

Študijski krožki 2022/23

V šolskem letu 2022/23 so na Ljudski univerzi Ajdovščina delovali štirje študijski krožki/ŠK. Dva sta delovala ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, druga dva pa sta podporo za svoje delo pridobila drugje. Udeleženci krožkov sami določajo, kaj se...
Usposabljanje na Malti 

Usposabljanje na Malti 

Naši predavatelji so se izpopolnjevali na Malti in potrjujejo visok nivo naših izobraževanj

Dostopnost