PROJEKTI

Nacionalni projekti

IPO – Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji (2023-2029)

Digitalni kreatorji 2024: Razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij (za starost od 6 do 29 let)

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+)

InCastra – Dan ajdovske industrije in podjetništva
Voda – izvir – spoznanje
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018 – 2022)
Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
Pozabljena avtohtona zelišča
Stara semena – tradicija in preživetje
Doživetje kulinarične dediščine
Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022
Sofinanciranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019
Svetovanje za odrasle 2015
Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja
Kulinarične specialitete iz mesa drobnice
Projekti sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekti sofinancirani s strani Evropskega kmetijskega sklada
Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji
Javni razpis Dvig ravni pismenosti v letih 2010-2013
Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom
Mojster – Učinkovit mentorski sistem kot sredstvo za ohranjanje zavzetosti in motivacije starejših zaposlenih
Socialna aktivacija – dolgi program
Računalniško izobraževanje starejših odraslih
Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010

Mednarodni projekti

EU Food Erasmus+
Green Education – Back to the nature
Teddy Bears in Pairs

Dostopnost