študijski krožki

Študijski krožki v 2024

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. 

Odnosi v krožku so sproščeni in prijateljski, udeleženci pa medseboj enakopravni. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

Udeleženci krožka sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju.

Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja.

Projekt razvija Andragoški center Slovenije. 

Pretekli študijski krožki 

XY

XY

Študijski krožek: Jerebice v Vipavski dolini

Čas izvajanja: 2023

Več o študijskemu krožku: https://www.lu-ajdovscina.si/studijski-krozek-jerebice-v-vipavski-dolini/

Študijski krožek: Od Erzelja do Goč

Čas izvajanja: 2023

Več o študijskemu krožku: https://www.lu-ajdovscina.si/studijski-krozek-od-erzelja-do-goc/

 

Študijski krožek: Reka in ljudje 2023

Čas izvajanja: 2023

Več o študijskemu krožku: https://www.lu-ajdovscina.si/studijski-krozek-reka-in-ljudje-2023/

 

Reka in ljudje 2022

Čas izvajanja: 2022

Več o študijskemu krožku: https://www.lu-ajdovscina.si/studijski-krozek-reka-in-ljudje/.

 

Za moje zdravje

Čas izvajanja: 2022

Pandemija je negativno vplivala tako na duševno, kot na telesno zdravje ljudi, pustila je ogromno negativnih posledic. V študijskem krožku Za moje zdravje smo se odzvali na potrebe lokalnega okolja in obravnavali teme, ki so vezane na zdrav življenjski slog. Namenjen je bil vsem, ki so želeli pridobiti nova znanja in izkušnje s področja telesnega in duševnega zdravja.

Izobraževalni cilji študijskega krožka:

 • naučiti se pripraviti zdrave, enostavne in uravnotežene obroke ob uporabi sezonske ter lokalno pridelane hrane,
 • spodbujati telesno aktivnost udeležencev s pomočjo različnih vadb,
 • spoznavanje pomena duševnega zdravja,
 • spoznavanje tehnik sproščanja in premagovanja stresa,
 • premagovanje različnih ovir, ki so nastale kot posledica pandemije.
Avgurij - primestni park

Čas izvajanja: 2021

Temeljna naloga krožka je bila seznanitev članov s perečo ekološko  problematiko v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Vpričo nas in zaradi nas so mnoge avtohtone vrste poljskih kur (jerebice, prepelice, divji fazan) izginile tudi iz naše t. i. »rajske doline«, ki pa je to le na prvi pogled.

S pomočjo krožka smo izhajajoč iz spoznanj sodobne varstvene in konzervatorske ekologije preučili možnost oblikovanja nadomestnega habitata, nekakšnega azila, za osebke, sicer tujerodnih, a v Sloveniji in Vipavski dolini že gojenih okrasnih fazanov. Teh je v svetu v naravi približno 160 vrst /podvrst/ in okoli 15 vrst se jih goji tudi po Sloveniji. Eni in drugi sodijo med ogrožene – tako tisti v naravi kot tisti pri zasebnih gojiteljih. Da bi osebkom iz »ujetništva« zagotovili vsaj minimalne naravne pogoje smo jih postopno naselili v topolov gozd pod avtocesto nasproti sedanjega odlagališča komunalnih odpadkov.

Vipavska dolina je glede na mikroklimatske pogoje najprimernejši naravni prostor za te namene v Sloveniji. Avgurij smo uredili tako, da je po svoji funkciji istočasno tudi primestni park Ajdovščine in Vipave.

Člani krožka so po oblikovanju Avgurija postali sestavni del ekipe, ki  z ustreznim upravljalskim načrtom tudi aktivno skrbi za prehranjevanje in varnost v ograjenem prostoru živečih okrasnih fazanov. Z oblikovanjem Avgurija so člani krožka pokazali širši družbi konkretno pripravljenost nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst.

Spoznavam sebe - učim se od drugih

Krožek je bil namenjem tistim, ki jih moti hiter tempo življenja in se želijo vsaj za trenutek ustaviti, poklepetati v prijetni družbi in se naučiti uporabnih tehnik za kvalitetnejši vsakdan.

Krožek je bil namenjen vsem, ki so želeli na sproščen način pridobiti nova znanja s področja osebne rasti, medosebnih odnosov.

VSEBINE in CILJI KROŽKA:

 • pogovori ob zanimivi literaturi in gostih,
 • učenje tehnik za dvig kvalitete življenja,
 • priprava dogodka za javnost,
 • druženje in še mnogo več.
Brje: »Zeliščna mavrica«

Čas izvajanja: 2018

Zeliščarski študijski krožek je bil namenjen vsem, ki se navdušujejo nad svetom zelišč. Udeleženci so raziskovali uporabnost zelišč, delovali so samooskrbno in povezovalno z drugimi zeliščarji v širšem okolju, od Tolmina do Krasa.

VSEBINE in CILJI KROŽKA: V Učnem centru Brje so potekala srečanja na temo uporabe zdravilnih zelišč v vsakdanjem življenju, v kulinariki in še kje … Udeleženci so se skupaj učili izdelave naravne kozmetike, samooskrbe, sodelovali so na zelemenjavi in na področju povezovanja predelave zelišč ter sadja. V juliju 2019 so opravili žetev sivke v nasadu na Brjah. Vmes pa še obisk izbrane zeliščne učne poti in zeliščne kmetije.

V smo vključili tudi strokovnjakinjo Danico Gračan Jevtič, ki ima bogate dolgoletne izkušnje z gojenjem in pridelovanjem več vrst sivke na Brjah. Svoja zeliščarska znanja je pridobivala iz literature, na različnih izobraževanjih, tudi pri drugih pridelovalcih ter z lastnim delom.

 

Goče: »Na vrtu«

Čas izvajanja: 2018

VSEBINE in CILJI KROŽKA:

 • prvo srečanje s prikazom destilacije in sprehodom po Goških vrtovih,
 • načrtovanje vrta, kolobarjenje,
 • semenarjenje, izbira semen, izbira sort, gnojenje, setev, vzgoja sadik, oskrba vrtnin, bolezni in škodljivci, škropiva in gnojila domače izdelave,
 • druženje in povezovanje z drugimi krožki,
 • pa še kaj po dogovoru »krožkarjev«.

V krožek je bila vključena tudi strokovnjakinja Damjano Benec. Svoje veselje do vrtnarjenja je dopolnila tudi s študijem na Biotehniški fakulteti. Kot univ. dipl. inž. agronomije jo lahko že vrsto let spremljamo kot avtorico člankov s področja kmetijstva v različnih medijih. Vodila in sooblikovala je že več delavnic in predavanj s področja pridelave vrtnin, njihove predelave in uporabe pri različnih ustanovah. Tudi na LU Ajdovščina, v programu usposabljanja za NPK Zeliščar pridelovalec. 

Projekt denarno podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Več o projektu na: https://sk.acs.si/

Dostopnost