Predstavitev

Današnji čas zaznamuje globalizacija, povečujejo se migracije, spreminjajo se socialni in gospodarski vzorci, priča smo hitremu tehnološkemu razvoju. Vse to vodi v potrebo po izobraževanju v vseh obdobjih življenja in v različnih okoljih, na kar moramo odgovoriti tudi izobraževalci odraslih.

S ponudbo naših programov odgovarjamo na zelo različne potrebe posameznih ciljnih skupin. Programe prilagajamo njihovim potrebam, skladno z njimi določamo cilje, vsebine, izbiramo metode in oblike dela, prilagajamo tudi samo izvedbo programov. Nekateri programi tako potekajo na sedežih podjetij in v različnih organizacijah, druge izvajamo v krajevnih skupnostih, nekaj se jih izvaja kar na prostem, v naravi, številne pa izvajamo na našem sedežu, v središču mesta.

V sodelovanju z odličnimi strokovnjaki na najrazličnejših področjih smo pripravili kakovostne programe, ki zasledujejo izbrane cilje.

Vseživljenjsko učenje je danes nekaj samoumevnega, izobraževanje pa predstavlja pomemben del učenja. Le z znanjem bomo kot posamezniki in družba uspešno delovali v času hitrih sprememb, ki jih prinašata tehnološki napredek in globalizacija ter z njima povezani socialni in gospodarski vzorci.

Vabljeni, da skupaj z nami širite znanje in krepite učečo se skupnost!

direktorica

Lokacija

Stritarjeva ulica 1a
5270 Ajdovščina

Podatki

IBAN: SI56 01201 300 0000 220
Matična številka: 1434233
Davčna številka: SI88942767

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev 2024

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Obvestilo o posredovanju osebnih podatkov ISIO in SSU

Razvojni načrt 2019 - 2025

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev za različna pomožna dela 2024

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

Javni poziv za izbor izvajalcev izobraževalnih programov za odrasle v okviru projekta IPO

Dostopnost