Predstavitev

Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost – 60 let

lua_fotografiranje-portret-1Znanje - neprecenljiv kapital, na katerem gradi skupnost svojo prihodnost. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo to znali razumeti že pred 60 leti, ko smo kot Delavska univerza naredili prve korake in se s celovitimi pristopi začeli razvijati v sodobno središče za širjenje znanja.

Tako v letu 2019 Ljudska univerza Ajdovščina obeležuje 60 let delovanja. Ob jubileju s ponosom in zadovoljstvom spoznavamo, da smo z delovanjem in prizadevanji na področju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti utrdili in okrepili pomen in vlogo Ljudske univerze kot sodobnega centra vseživljenjskega učenja. Imamo močne korenine, za nadaljnje izzive pa so ključni trdni temelji: učinkovita razvojna strategija, naravnana na potrebe novih časov.

Zavezani k odgovornemu odnosu do skupnosti in ob zavedanju pomena vseživljenjskega učenja ter naše vloge smo zasnovali načrt razvoja do leta 2025.

Razvojni načrt je temeljni in izhodiščni strateški dokument Ljudske univerze Ajdovščina, ki predstavlja smernice razvoja našega zavoda v obdobju od 2019 do 2025. V njem predstavljamo svojo vizijo, poslanstvo in vrednote ter jasno opredeljujemo razvojne cilje.

Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, kam gremo. Svoja udejstvovanja gradimo na trdnih vrednotah, po katerih nas ljudje, skupnost in gospodarstvo prepoznavajo kot zaupanja vrednega partnerja.

Kot sodoben center za izobraževanje odraslih se zavezujemo, da bomo ustvarjali in nudili kakovostne pogoje za vseživljenjsko učenje in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevali k razvoju posameznika, gospodarstva in skupnosti.

Smo glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini, zavezani k strokovnemu pristopu, pri tem pa spodbujamo vseživljenjsko učenje in medsebojno povezovanje. Zavzemamo se za kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Tako soustvarjamo pogoje, ki prispevajo k osebni in poklicni rasti posameznika, k boljši kakovosti življenja v skupnosti in razvoju gospodarstva.

Naše vrednote predstavljajo razvojni kapital našega delovanja. Naša vodila pomenijo znanje, dostopnost, kakovost, dobri odnosi, povezovanje in sodelovanje in razvojna naravnanost.

Ljudje, gospodarstvo in skupnost predstavljajo tri stebre, ki so v našem Razvojnem načrtu konstitutivnega pomena. Z ljudmi, gospodarstvom in skupnostjo gradimo kakovosten odnos in tkemo trdne vezi ter se tako z vso suverenostjo uveljavljamo kot sodoben izobraževalni center za izobraževanje odraslih.

Zavedamo se, da se le skupni pristop zaposlenih, učečih se, gospodarstva in skupnosti lahko uspešno sooča z nenehnimi družbenimi spremembami ter vodi k uresničevanju skupnih ciljev in h kakovostnemu razvoju.

V luči sodelovanja in povezovanja obeležujemo jubilejno leto, ki ga spremlja pestro dogajanje. Povezovalno nit nam predstavljajo trije stebri razvoja – ljudje, gospodarstvo in skupnost. S številnimi dogodki, prireditvami in različnimi aktivnostmi že celo leto opozarjamo na 60 let delovanja Ljudske univerze Ajdovščina. Posebej praznična bo za nas jesen, saj bo 18. oktobra potekala tudi osrednja prireditev, s katero bomo proslavili naš jubilej. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami širite znanje in krepite učečo se skupnost.

 

Eva Mermolja,

direktorica 

 

Logo

Skica_60-05

 

 

 

znak pokiKakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost, zato od leta 2005 načrtno skrbimo za kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

 

 

 

 

 

 

 

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a
5270 Ajdovščina

T: +386 5 3664 750
GSM: +386 41 437 785

E:
Račun: SI56 01201-300 0000 220
Matična številka: 1434233
Davčna številka: SI88942767

Katalog izobraževanja 2018/2019

Katalog informacij javnega značaja 

Javni poziv za izbor izvajalcev za šolsko leto 2018/2019

Razvojni načrt 2019 - 2025.pdf