DARE – DIGITAL AWARENESS FOR RESILIENCE EXPERIENCES

Projekt DARE – Digital Awareness for Resilience Experiences je nov Erasmus+ projekt v katerem Ljudska univerza Ajdovščina sodeluje kot partner.

 

 V projekt je vključenih 5 evropskih držav in 7 ustanov:

 • Per Esempio Olus (Italija), kot vodilni partner,
 • PUSH (Italija),
 • Fundación Cives (Španija),
 • Fundación Hazloposible (Španija),
 • Norsensus Mediaforum (Norveška),
 • Fundacija VVIF – “Values, Virtus, Integrity” (Bolgarija) in
 • Ljudska univerza Ajdovščina (Slovenija). 

DARE se zavzema za zapolnitev ene največjih vrzeli, ki jo je povzročila pandemija. Pandemija covida-19 je povzročila ogromne motnje v sektorjih izobraževanja in usposabljanja ter nenaden prehod na spletno učenje in učenje na daljavo. Široka uporaba tehnologije je razkrila vrzeli in pomanjkljivosti v izobraževanju na daljavo, hkrati pa je omogočila priložnost za ponovni razmislek o izobraževanju in usposabljanju v digitalni dobi. Digitalne tehnologije lahko izboljšajo prilagodljivost in ustvarjalnost ter prispevajo k boljši učinkovitost in k izboljšanju učnih rezultatov. Pri tem pa se pojavlja velik digitalni razkorak, to je vrzel med tistimi, ki imajo dostop do informacijskih tehnologij (osebni računalniki in internet) in tistimi, ki te možnosti nimajo. Izobraževalne možnosti morajo biti dostopne vsem, zagotoviti morajo dostop do širših virov informacij.

 

Cilj projekta

Temeljni cilj projekta DARE je spodbujati razvoj digitalnih spretnosti in vseživljenjskega učenja.

Namen projekta
 • z uporabo digitalnih orodij prispevati k razvoju izobraževalnega in kulturnega sektorja;
 • olajšati socialno vključevanje skozi umetnost, s spodbujanjem inovativnega participativnega in medkulturnega dialoga.
V sklopu projekta bodo realizirane sledeče aktivnosti:
 • razvoj kompleta digitalnih orodij za sooblikovanje aktivnosti na daljavo (IO1): digitalni program usposabljanja za uporabo virtualnih orodij in metod za spletno izobraževanje.

Komplet digitalnih orodij

 • postavitev spletne platforme za ustvarjalno pripovedovanje zgodb (IO2): odprt in kolaboracijski sistem spletnega kartiranja, dostopen preko spleta in mobilnih naprav, ki s pomočjo večpredstavnostnih vsebin, ki jih ustavijo uporabniki predstavlja mesta na izviren in participativen način.

Spletna platforma

Udeleženci v projektu bodo učitelji in organizatorji izobraževanja odraslih, ki sodelujejo s partnerskimi organizacijami in odrasli z manj možnostmi: prvi bodo imeli priložnost za povečanje potenciala uporabe digitalnih orodij pri svojem vsakdanjem delu, drugi pa bodo lahko pridobivali nove veščine, ki bodo vplivale na njihovo opolnomočenje.

 

Projekt bo trajal od marca 2021 do februarja 2023.

 

Javni poziv za sodelovanje v sklopu projekta DARE

Dostopnost