Delovno in praznično: Srečanje sodelavcev Ljudske univerze Ajdovščina

V sredo, 21. decembra je ob praznično okrašeni smrečici potekalo srečanje strokovnega aktiva Ljudske univerze Ajdovščina.

Najprej smo se posvetili delu. Na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in v naši organizaciji se namreč veliko dogaja.

Direktorica Eva Mermolja je skupaj s sodelavkami podala kratko poročilo o izvedenih aktivnostih v zadnjem obdobju. Predstavila je načrt dela in planirane dejavnosti za leto 2023. Še posebej je izpostavila SWOT analizo s katero smo zaposleni razmišljali in dobili vpogled v prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki vplivajo na organizacijo ter izobraževanje odraslih v našem okolju. Na tej podlagi in drugih ključnih smernicah bomo gradili nadaljnje aktivnosti za razvoj.

Helena Furlan, svetovalka za kakovost je izpostavila še izvedeno delo na področju samoevalvacije in presoje ter razvoja kakovosti po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Sledila je vodena razprava o rezultatih samoevalvacije in priprava na akcijski načrt za razvoj kakovosti. V marcu 2023 pa bomo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje/pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Vloga predavateljev, učiteljev v programih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena. Eva Mermolja se je tako prisotnim kot tistim, ki se nam niso uspeli pridružiti, zahvalila za ves trud in prenos znanja odraslim.

Delovni del srečanja smo zaključili z delavnico, ki jo je vodila Anka Zajc. Sodelavce, predavatelje smo povprašali kakšne so njihove potrebe, želje po dodatnih znanjih za nadaljnje izobraževanje odraslih.

Sledilo je praznično druženje in obljuba, da se v aprilu spet dobimo.

Ker radi širimo našo ponudbo, vas  vabimo, da tudi vi postanete naš zunanji sodelavec ali partner pri izvedbi programov ter projektov. Pošljite nam kratko predstavitev, ponudbo za morebitno sodelovanje na helena.furlan@lu-ajdovscina.si, 051 439 717.

Dostopnost