Digitalni kreatorji:

razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij

(za starost od 6 do 29 let)

 

Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru konzorcijskega partnerstva uspešno sodelovala na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. 

Ideja projekta je bila ustvariti in izvajati celovite programe delavnic in aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. V projektu je  vsak posameznik, ne glede na starost, spol ali predhodno znanje, pridobil osnovne digitalne kompetence ter dvig samozavesti za uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju ter na poklicnem področju.  

Projekt je zaključen. 

 

Namen in cilj razpisa

Potencial projekta je v njegovi celovitosti in prilagojenosti različnim ciljnim skupinam. S kombinacijo praktičnih delavnic, interaktivnih predavanj, mentorstva in spletnih virov omogoča udeležencem, da se naučijo osnovnih digitalnih veščin, razvijejo svoje sposobnosti in pridobijo znanja, ki so ključna za uspešno delovanje v digitalni dobi. Projekt ustvarja okolje, kjer se udeleženci počutijo motivirane in podprte pri učenju ter kjer se spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje. 

Projekt se umešča v namen razpisa, saj v celoti podpira cilje povečanja digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Skozi izvajanje delavnic se dosega več ciljev javnega razpisa: 

  • Udeležencem omogoča, da spoznajo praktične koristi, ki jih prinaša uporaba digitalnih tehnologij v različnih vidikih njihovega življenja. Z ozaveščanjem o prednostih in možnostih digitalnih orodij spodbuja pozitiven odnos do uporabe digitalnih tehnologij. 
  • Osredotoča se na izobraževanje o varni in odgovorni uporabi digitalnih tehnologij. Udeleženci pridobijo znanja o varovanju zasebnosti, prepoznavanju spletnih groženj in pravilnem ravnanju v digitalnem okolju, kar krepi zaupanje v digitalne tehnologije. 
  • Vzpodbuja udeležence k raziskovanju in odkrivanju področja digitalnih tehnologij. S praktičnimi delavnicami in aktivnostmi spodbuja interes za naravoslovje, tehnologijo, programiranje in inženiring ter spodbuja razvoj digitalnih kompetenc. 
  • Zagotavlja poglobljeno razumevanje digitalnih tehnologij, njihovega delovanja in vpliva na posameznika in družbo. Poudarek je na razvoju odgovornosti in varnosti pri uporabi digitalnih orodij ter ozaveščanju o etičnih vidikih digitalne sfere. 
  • Omogoča udeležencem pridobivanje praktičnih veščin in znanj, ki jih potrebujejo za uspešno uporabo digitalnih tehnologij. S tem prispeva k povečanju usposobljenosti prebivalstva na področju digitalnih kompetenc.
  • Spodbuja udeležence k razmišljanju o možnostih nadaljnjega izobraževanja in poklicnih priložnostih, ki jih omogočajo programi s poudarkom na digitalnih kompetencah. S tem prispeva k dvigu zanimanja za izobraževalne programe, ki so usmerjeni v digitalni sektor.   
Kdo se lahko udeleži BREZPLAČNIH izobraževanj

Ciljna skupina javnega razpisa so otroci in mladi stari od 6 do 29 let. 

PROGRAMI

V okviru razpisa se izvaja program usposabljanj razpisanega sklopa C, ki vključuje usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev.

PROGRAM 1: DIGI.UMETNIK.SI

Spodbujanje digitalne umetnosti in pridobivanje znanja ter spretnosti za digitalno oblikovanje  

Na delavnici DIGI.UMETNIK.SI udeleženci spoznajo digitalno umetnost.  
Najprej se naučijo osnov brskanja po spletu na to temo, iskanja informacij, virov, filtriranja ter pridobivanja podatkov in vsebin. Spoznajo različne aplikacije, s katerimi lahko ustvarjajo digitalne izdelke ter oblikujejo vsebine, naučijo se presojati ustreznost in primernost. 
Spoznajo različne načine interakcije, komuniciranja in sodelovanja prek digitalnih aplikacij, kar omogoča sporazumevanje v digitalni družbi, vključno z osnovami spletnega bontona. Spoznajo sodelovanje v različnih kulturnih in generacijskih okoljih in vključevanje v timsko delo preko različnih platform.  
Delavnica zajema tudi spletni bonton in netiko. Otroke in mladostnike spodbuja k ustreznemu obnašanju na internetu in etični pripravi gradiv. Poudarjeni so primerni načini komunikacije in sodelovanja prek digitalnih storitev ter ustvarjanju ugleda.  
Udeleženci spoznajo pomen in rabo avtorskih pravic in licenc, kako se lahko vsebine ustvarjajo na podlagi prejšnjih del ter kako se jih lahko obdeluje, preverja in ustrezno označuje. 
Delavnica zajema tudi področje ergonomije in med vrstniških odnosov, saj je varovanje fizičnega in psihičnega zdravja pomemben faktor za delo z digitalno tehnologijo. Poudarja se pomen ohranjanja ravnovesja med delom in stresom. Poudarek je na zavedanju pomena digitalnih tehnologij za socialno blaginjo in socialno vključenost v digitalno družbo ob istočasni skrbi za zdravje in dobro počutje. 
Udeleženci spoznajo tudi koncept in vpliv digitalnih tehnologij na okolje, kjer je potrebno upoštevati standarde varovanja okolja in jih integrirati v svoje kreacije. 
Delavnica spodbuja kreativen pristop in povezovanje različnih aplikacij pri oblikovanju različnih vsebin, plakatov, nalepk in etiket.  

PROGRAM 2: VAREN.NA.SPLETU.SI

Organizacija delavnic na temo varnosti na spletu  

Cilj delavnice VAREN.NA.SPLETU.SI je ozavestiti udeležence o pomenu varnosti informacij in zasebnosti na spletu, o razumevanju varnih postopkov ter veščin, potrebnih za varno in učinkovito rabo digitalnih tehnologij ter o varnem in odgovornem ravnanju z občutljivimi podatki. Udeleženci spoznajo pojme kot so spletna varnost, hekerji, zlonamerna programska oprema in podobno. Spoznajo spletne nevarnosti in izzive, ki pretijo v različni vsakodnevni rabi spleta. Poučijo se o temeljnih veščinah brskanja po spletu, iskanja, filtriranja in pridobivanja digitalnih vsebin. Spoznajo spletne strani, ki govorijo o varnosti in o preprečevanju spletnih goljufij ter programe in aplikacije, ki varujejo pred nezaželenimi vdori. Delavnica zajema tudi učenje upravljanja s podatki ter shranjevanje le teh v organizirani obliki. Poudarja pomen prepoznavanja vrzeli na področju digitalnih kompetenc, saj se dnevno spreminjajo izzivi in pasti spletne varnosti, na katere moramo biti vseskozi pozorni. Udeležencem se predstavijo pomembna spletna mesta, kjer lahko zasledujejo in pridobijo najnovejše informacije o spletni varnosti in primerih dobre prakse. Ob tem bomo obiskali tudi spletno stran Varni na internetu, ki ponuja poučne ter hkrati privlačne video vsebine na temo varnosti. 

Poseben poudarek se namenja tudi pomembnosti ustvarjanja močnih gesel, načinu kreiranju in varni hrambi le teh.
Ker smo danes priča neštetim spletnim goljufijam je posebna pozornost na teh delavnicah namenjena tudi prepoznavanju ter preprečevanje spletnih goljufij, to je: prepoznavanju sumljivih e-poštnih sporočil ter lažnih spletnih strani, phishing napadi, kako preveriti pristnost spletnih mest ter izbrati varne načine plačevanja pri spletnem nakupovanju, opozorila o prevarah in preventivni nasveti na to temo.
Na delavnici udeleženci spoznajo pomen primernega vedenja v okviru družbenih omrežij ter prisluhnejo nasvetom za varno uporabo družbenih omrežij, za previdnost pri sprejemanju prijateljskih zahtev, za komuniciranje z neznanci, za zaščito osebnih podatkov ter glede uporabe zasebnega profila.  

Posebna pozornost bo namenjena tudi digitalni identiteti, kot storitvi za varno identifikacijo za dostop do različnih digitalnih vsebin. Spoznali bodo različne vrste identitete, kako se jih pridobi in kako se jih upravlja v različnih aplikacijah.  

Pomemben del delavnice je tudi krepitev zavedanja o medkulturni in generacijske raznolikosti, da otroci in mladostniki spoznajo spletni bonton in spletno etiko (netiko).  

Udeleženci v okviru delavnice spoznajo in razumejo pravilno rabo avtorskih pravic in licenc, kako zakonito uporabljati digitalne vsebine tretjih oseb kot so slike, glasba in video posnetki. Seznanijo se z licenciranjem ter kako preverijo licenco, kje najdejo dela Creative Commons licenc in kako ustrezno navajati tuja dela.
Delavnica zajema tudi področje ergonomije ter zdrave in razumne rabe digitalnih tehnologij, strategije za ohranjanje ravnovesja med delom in stresom ter tehnik za dobro počutje. Spoznali bodo kakšen je pomen digitalnih tehnologij za socialno blaginjo in socialno vključenost v digitalno družbo ob istočasni skrbi za zdravje in dobro počutje.

PROGRAM 3: DIGI.USTVARJALEC.SI

Večdnevni tečaji in tabori »naredi sam« za otroke in mlade  

Delavnica o razvoju mobilnih aplikacij iger in spletnih strani udeležencem omogoča vpogled v korake razvoja, kako se vse skupaj prične, kakšno vlogo ima naročnik, kakšno izvajalec, kako skupaj sodelujeta oziroma se dopolnjujeta. Koliko časa navadno traja razvoj in pa katere stvari morajo biti v ozadju urejene, da je spletna stran, aplikacija, igra funkcionalna, varna za uporabo ter prijetna za oko. Spoznali bomo, kako se določa ciljno publiko za spletno vsebino ter kako pravilna segmentacija publike vpliva na oblikovanje in vsebino. Vsebina se veže tudi na pomen varnosti in zasebnosti ter temeljnih pojmov varstva osebnih podatkov ter informacijske varnosti. 

Ustvarjanje konceptualnega načrta: Predstavitev procesa razvijanja konceptualnega načrta spletne vsebine ter pomembnost načrtovanja strukture in navigacije ter izbire pravega dizajna.
Izbor prave tehnologije in platforme: Obrazložitev, kako izbrati pravo tehnologijo in platformo za razvoj spletnih vsebin glede na zahteve naročnika ter predstavitev različnih možnosti, kot so HTML/CSS, JavaScript  

Razvoj in implementacija: Testiranje funkcionalnosti in implementacija.  

Uporabniška izkušnja (UI/UX): Poudarek na pomenu ustvarjanja odlične uporabniške izkušnje, kako se oseba znajde, kako logična je stran za uporabnika ter predstavitev osnovnih načel uporabniškega vmesnika (UI) in uporabniške izkušnje (UX).  

Spremljanje in analiza uspešnosti: Poudarek pomena spremljanja uspešnosti spletnih vsebin ter predstavite orodja za analizo podatkov in merjenje dosežkov ciljev.  

Pomemben del delavnice bo tudi krepitev zavedanja kulturne in generacijske raznolikosti, da otroci in mladostniki spoznajo spletni bonton in spletno etiko (netiko). 

Termini in lokacije

Ljudska univerza Ajdovščina v okviru javnega razpisa za »sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev« organizira naslednje delavnice: 

  

Delavnica: DIGI.USTVARJALEC.SI 

Lokacija: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1/A, 5270 Ajdovščina 

16.09.2023, od 8.30 do 11.00, 12.00 -13.45  

23.09.2023, od 8.30 do 11.00, 12.00 -13.45 

30.09.2023, od 8.30 do 11.00, 12.00 -13.45 

Lokacija: OŠ Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina 

četrtek, 05.10.2023, 13.00 do 14.45 

četrtek, 12.10.2023, 13.00 do 14.45 

četrtek, 19.10.2023, 13.00 do 14.45 

  

Delavnica: DIGI.USTVARJALEC.SI 

Termini in lokacija: 

Lokacija: OŠ Frana Erjavca, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica 

sobota, 21.10.2023, od 8.30 do 17.00 

nedelja, 22.10.2023, od 8.30 do 17.00 

torek, 24.10.2023, od 14.30 do 17.00 

sreda, 25.10.2023, od 14.30 do 17.00 

  

Delavnica: DIGI.UMETNIK.SI  

Lokacija: OŠ Branik, Branik 31, 5295 Branik 

sobota, 23.09.2023, od 8.30 do 13.15 

sobota, 30.09.2023, od 8.30 do 13.15 

sobota, 07.10.2023, od 8.30 do 13.15 

petek, 13.10.2023, od 13.00 do 14.30 

sobota, 14.10.2023, od 8.30 do 13.15 

  

Delavnica: VAREN.NA.SPLETU.SI 

Termini in lokacija: 

Lokacija: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1/A, 5270 Ajdovščina 

ponedeljek, 18.09.2023, od 17.00 do 19.45 

sreda, 20.09.2023, od 17.00 do 19.45 

petek, 22.09.2023, od 17.00 do 19.45 

ponedeljek, 25.09.2023, od 17.00 do 19.30 

sreda, 27.09.2023, od 17.00 do 19.30 

petek, 29.09.2023, od 17.00 do 19.30 

ponedeljek, 02.10.2023, od 17.00 do 19.30 

  

Delavnica: DIGI.UMETNIK.SI 

Termini in lokacija: 

Lokacija: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1/A, 5270 Ajdovščina 

torek, 19.09.2023, od 17.00 do 19.30 

četrtek, 21.09.2023, od 17.00 – 19.30 

torek, 26.09.2023, od 17.00 do 19.30 

četrtek, 28.09.2023, od 17.00 – 19.30 

Lokacija: OŠ Vrtovin, Vrtovin 74, 5262 Črniče

torek, 7.11.2023, od 13.30 – 16.00 

torek 14.11.2023, od 13.30 – 16.00 

torek, 21.11.2023, od 13.30-16.00 

  

Delavnica: DIGI.USTVARJALEC.SI 

Termini in lokacija: OŠ Ivana Roba, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici 

ponedeljek, 18.09.2023, od 8.00 do 10.30 

torek, 19.09.2023, od 8.00 do 10.30 

ponedeljek, 25.09.2023, od 13.45 do 16.15 

sreda, 27.09.2023, od 13.45 do 16.15 

ponedeljek, 02.10.2023, od 13.45 do 16.15 

sreda, 04.10.2023; od 13.45 do 16.15 

ponedeljek, 09.10.2023, od 13.45 do 16.15 

  

Delavnica: DIGI.UMETNIK.SI 

Termini in lokacija: OŠ Ivana Roba, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici 

ponedeljek, 18.09.2023, od 8.00 do 10.30  

torek, 19.09.2023, od 8.00 do 10.30 

torek, 26.09.2023, od 13.45 do 16.15 

četrtek, 28.09.2023, od 13.45 do 16.15 

torek, 03.10.2023, od 13.45 do 16.15 

četrtek, 05.10.2023, od 13.45 do 16.15 

torek, 10.10.2023, od 13.45 do 16.15 

  

Za več informacij nas kontaktirajte na: mojca.beltram@lu-ajdovscina.si, 05 366 47 56, Ljudska univerza Ajdovščina 

  

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. 

Konzorcijski partnerji

V konzorcijskem partnerstvu sodelujejo Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner), Ljudska univerza Škofja Loka, Dt.Lab, Fundacija Prizma, AZM – LU Maribor, Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Ajdovščina in Ljudska univerza Postojna. 

Informacije

Projekt je zaključen. Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-pošte na mojca.beltram@lu-ajdovscina.si ali telefonu 05 366 47 56. 

 

Dostopnost