Digitalno znanje kot pomemben del našega vsakdana

Kako pomembna je zakladnica našega digitalnega znanja v vsakdanu, dokazuje odlična udeležba v programih za dvig digitalnih kompetenc, ki jih je Ljudska univerza Ajdovščina kot vodilni partner konzorcija organizirala skupaj z Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana. Skupaj smo ponudile kar 87 izvedb izobraževanj na različnih lokacijah po Sloveniji in tako omogočile znanje kar 986 posameznicam in posameznikom.  

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo izvedli 20 programov, v katere je bilo vključenih preko 200 udeležencev. S tem se je zaključil program Dvig digitalnih kompetenc 30+, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023.   

Digitalne kompetence danes niso pomembne le z vidika usposobljenosti za določeno delovno mesto, ampak pomembno izboljšujejo tudi kakovost življenja, saj je digitalnih storitev, kot sta denimo e-bančništvo in e-zdravje, čedalje več. Z udeležbo so udeleženci okrepili zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbe kot celote, obenem pa tudi zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihovo odgovorno in varno uporabo.  

V okviru programa so udeleženci spoznali različne digitalne vsebine, in sicer s področja informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja, ustvarjanja digitalnih vsebin, varnosti ter tehničnega reševanja težav in izzivov. Ob zaključku izobraževanj smo opazili največji napredek na področju varnosti na spletu. Udeleženci so ozavestili zavedanje o varnosti na spletu, saj le ena napačna odločitev in le en napačen klik lahko ogrozi naše dragocene podatke. Ob tem seveda še zdaleč nismo zanemarili tudi ostalih navedenih področij, ki so udeležencem omogočila pridobivanje osnovnih in naprednih znanj o ravnanju s telefoni in računalniki.  

Brezplačna izobraževanja so bila dostopna vsakomur, ki je želel pridobiti znanje iz področja digitalnih kompetenc. Vključili so se lahko prebivalci Slovenije, stari 30 let in več.  Udeležencem smo nudili ustrezno IT opremo, obenem pa so bili zagotovljeni prostori, ki so omogočali sodelovanje tudi osebam s posebnimi potrebami. Na ta način smo si prizadevali, da so bile delavnice prilagojene in dostopne vsem, ne glede na morebitne omejitve. Omogočili smo vključitev tako tistim, ki niso imeli predhodnega znanja, kot tudi tistim, ki so že imeli določeno predznanje in so želeli svoje znanje nadgraditi. 

Dvig digitalnih kompetenc je pomemben za vse starostne skupine, saj digitalne kompetence pomembno vplivajo na aktivno vključevanje v družbo znanja, starejšim pa omogočajo tudi ohranjanje samostojnosti. Podobna izobraževanja smo tako omogočili tudi 70 otrokom in mladostnikom, starim od 6 do 29 let v programu Digitalni kreatorji, ter s tem pripomogli h krepitvi digitalnih kompetenc ter spodbujanju in promociji naravoslovnih in tehniških poklicev. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo.  

Čeprav sta se ob koncu leta 2023 oba projekta uspešno zaključila, pa zgodba še zdaleč ni končana. Na Ljudski univerzi Ajdovščina si še naprej prizadevamo, da z različnimi programi omogočamo dvig njihovih digitalnih kompetenc.  

Vabljeni, da aktualno ponudbo programov spremljate na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina.  

 

Dostopnost