Dobri odnosi so temelj kakovosti

V petek, 20. maja je svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Ajdovščina v okviru Dneva za kakovost zbrala zaposlene in izvedla delavnico Dobri odnosi so temelj kakovosti.

Našim udeležencem izobraževalnih programov, predavateljem, zaposlenim, partnerjem se trudimo zagotavljati najboljše programe, pogoje za delo, osebnostno in strokovno rast. Dobri odnosi na vse to zelo vplivajo.  Najprej smo osvežili kaj je kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), kako poteka naša samoevalvacija 2022. Sledilo je sproščeno druženje, pogovor in igre v katerih smo izmenjale mnenja ob vprašanjih:

  • Kakšen tip osebnosti sem?
  • Kako lahko skrbim za kakovost izobraževanj na Ljudski univerzi Ajdovščina?
  • Kakšna je organizacijsko/pedagoška vloga zaposlenih?                                          

Na naša sedanja in bodoča ravnanja smo pogledali tudi skozi nekatera priporočila/zapise iz spleta. Predvsem lahko izpostavimo misli.

Načrtujte si čas za razvoj medosebnih odnosov. Spoznajte vsakega sodelavca posebej. Pogovarjajte se in ponudite pomoč, pokažite jim, da vam je mar.

Sodelavkam hvala za aktivno sodelovanje in koristna mnenja, ki bodo gotovo še izboljšale naše odnose.

Za zaključek smo se razveselile lepih ocen iz ankete, kjer lahko svoj odgovor date še do konca maja.

Grafikon odgovorov na obrazce. Naslov vprašanja: Prosimo ocenite vaše zadovoljstvo z delom Ljudske univerze Ajdovščina (število programov, vsebinska ponudba, strokovnost, prijaznost, podpora, dostopnost in drugo) – izberite en odgovor:. Število odgovorov: 33 odgovorov.

Dostopnost