Dvig digitalnih kompetenc 30+

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)  – Projekt je zaključen.  

   

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno kandidirala za Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023).

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Projekt se je financiral iz sredstev React EU ESS.

Ideja projekta je bila ustvariti in izvajati celovite programe delavnic in aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. V projektu je  vsak posameznik, ne glede na starost, spol ali predhodno znanje, pridobil osnovne digitalne kompetence ter dvig samozavesti za uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju ter na poklicnem področju. 

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.   

Cilji tega javnega razpisa so:   

– pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,   

– spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,   

– pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc. 

Kdo se lahko udeleži BREZPLAČNIH izobraževanj

Ciljna skupina javnega razpisa so prebivalci Republike Slovenije stari 30 let in več. 

PROGRAMI

V okviru projekta se izvajata dva programa:

 • Osnovni nivo: Digitalne kompetence 30+
 • Napredni nivo:Digitalne kompetence 30+
<br /> Osnovni nivo: Digitalne kompetence 30+

Namen in cilj programa je pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS, starih 30 let in več ter spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo. 

Vsebina programa: 

 1. sklop:  Informacijska in podatkovne pismenosti 

Udeleženci bodo spoznali brskalnik, se naučili brskati po spletu, kako obdelati, shraniti, organizirati in analizirati digitalno vsebino ter ovrednotiti, katere informacije so zaščitene z avtorskimi pravicami, relevantne ter zaupanja vredne. 

Udeleženci uporabljajo za iskanje informacij spletne brskalnike: Google Chrome, Microsoft Edge in Mozilla Firefox.   

Udeleženci iščejo informacije preko spletnih iskalnikov: Google, Bing in Yahoo. 

 

1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 

Udeleženci se bodo naučili, kako dostopati do informacij, poiskati relevantne informacije, ozavestili potrebe po informacijah, krmarili med različnimi spletnimi viri ter ustvarili svojo osebno strategijo iskanja informacij. 

Pridobili bodo osnovno znanje, kako s pomočjo iskalnikov brskati po spletu, shraniti in naložiti datoteko oz. e-vsebino, kot je besedilo, slika, video ipd. 

Razumeli bodo, kako se s pomočjo različnih orodij za iskanje proizvedejo informacije, kako z njimi razpolagati in jih uporabljati. Razumeli bodo, kateri podatki najbolj ustrezajo iskanim potrebam, kako najti informacije v različnih medijih ali napravah ter kako iskalniki razvrščajo informacije. Skozi izobraževanje bodo pridobili veščine iskanja, prilagojene specifičnim potrebam. Po končanem izobraževanju bodo udeleženci imeli proaktiven odnos do iskanja informacij ter poznali dodano vrednost rabe razpoložljivih tehnologij, da pridejo do želenih informacij.   

Znajo uporabljati iskalnik pri iskanju podrobnosti o e-davkih, e-zdravstvu, e-upravi. 

1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 

Udeleženci se bodo naučili, kako zbirati, obdelati, razumeti in kritično oceniti informacijo in digitalno vsebino. 

Spoznali bodo, da niso vse informacije, pridobljene na spletu, zaupanja vredne. Znali bodo analizirati pridobljeno informacijo, oceniti vsebino medija, presoditi veljavnost in zanesljivost najdene vsebine, znali preveriti vire informacij ipd. 

Sposobni bodo oceniti zanesljivost, uporabnost in celovitost informacij ter primerjati in povezovati informacije iz različnih virov. Ker iskalniki in orodja, kjer uporabniki pridobivamo informacije niso nujno nevtralni pri podajanju informacij, bodo udeleženci izobraževanja to vzeli v zakup in ohranili zdravo mero kritičnosti do najdenih informacij.  

V praksi bo prikazana določena e-storitev na primeru e-trgovine udeleženci najdejo nekaj podatkov o tej storitvi iz različnih virov, vendar niso prepričani kako oceniti njihovo vrednost.   

1.3 Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami 

Udeleženci se bodo imeli možnost naučiti kako obdelati in shraniti informacije ter vsebine za lažji priklic ter le te ustrezno organizirati ter ustvarjati zaznamke. 

Znali bodo shraniti ali naložiti datoteke oz. vsebino, kot so na primer slike, glasba, video vsebine ipd. ter shranjeno vsebino tudi najti.  

Udeleženci bodo imeli možnost spoznati kako se shranjuje podatke v različnih napravah, izbrati najprimernejšo možnost za shranjevanje ter spoznali različne medije za shranjevanje. 

Veščine, ki jih bodo pridobili bodo: strukturiranje in razvrščanje podatkov, urejanje informacij in vsebin, nalaganje podatkov in vsebin, upravljanje z različnimi sistemi razvrščanja in shranjevanje ter upravljanje z viri in podatki.  

Spoznali bodo prednosti in pomanjkljivosti različnih naprav oz. storitev za shranjevanje, prepoznali pomen enostavnega in praktičnega načina shranjevanja ter posledice shranjevanja vsebine zase ali javno. 

Prikazana bo priprava določenega e-obrazca, ki ga pošljemo na portal e-davkov in ga shranimo na namizje.  

 1. sklop: Komuniciranje in sodelovanje 

V okviru tega sklopa bodo udeleženci raziskali različne možnosti spletnega komuniciranja, razumeli kako uporabljati komunikacijska orodja, spoznali osnovna načela komuniciranja ter možnost uporabe tehnologije za sodelovanje z drugimi.  

Udeleženci bodo spoznali e-pošto, e-klepet (WhatsApp, Viber), pošiljali in si izmenjevali datoteke. 

Udeleženci bodo spoznali e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo, mobilno identiteto, e-osebno izkaznico, uporabniške račune (Google in Microsoft) in profile). 

Prikazana bo izvedba e-podpisa podprtega s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter upravljanje tega dokumenta. 

2.1 Interakcije z uporabo digitalnih vsebin 

Udeleženci bodo prek različnih naprav in aplikacij spoznali ustrezne načine spletnega komuniciranja, kako se odzivati se na različne komunikacijske oblike, prilagajati načine komuniciranja in strategije ciljni publiki. 

Znali se bodo vključevati v komunikacijo in sodelovati z drugimi z uporabo osnovnih funkcij prek komunikacijskih orodij kot so npr. mobilni telefoni, e-pošta, spletne klepetalnice, video konference, SMS ipd.  

Pridobili bodo znanje o nekaterih osnovnih komunikacijskih sredstvih, kako oblikovati sporočila in z njimi upravljati ter delovanje različne programske opreme.  

Pošiljanje SMS, MMS, drugih aplikacij (WhatsApp, Viber…) 

2.2 Izmenjava informacij in vsebin z uporabo digitalnih vsebin 

Udeleženci se bodo naučili kako deliti datoteke in druge vsebine z uporabo enostavnih tehnologij, kot na primer pošiljanje priponk po e-pošti, nalaganje npr. slik in videov ter pošiljanje in objavljanje le teh prek socialnih omrežij. Ob zavedanju glede vprašanj avtorskih pravic bodo sposobni preveriti avtorske pravice. Znali bodo presoditi vrednost vsebine, ki jo bodo delili ter ciljno skupino, s katero bodo delili vsebino ter katera vsebina je primerna za javnost. Pridobili bodo utemeljeno stališče o deljenju vsebin, o prednostih, nevarnostih in omejitvah. Udeleženci bodo spoznali e-komuniciranje prek ZOOM-a in MS Teams-ov. 

2.3 Vključevanje v spletno državljanstvo 

Udeleženci se bodo naučili udejstvovanja v družbi skozi spletne aktivnosti, iskali priložnosti za samorazvoj ter spoznali potencial tehnologije, ki omogoča državljansko participacijo. 
Spoznali bodo, da lahko s pomočjo tehnologije upravljajo spletne storitve, nekatere od teh  bodo tudi pasivno uporabljali (spletne skupnosti, portal vlade, bolnic, bank). Zmožni bodo poiskati in dostopati do različnih pomembnih spletnih mest, skupnosti; storitev, ki ustrezajo različnim namenom.  
Če si bodo želeli na spletu naročiti e-bolniški list, bodo vedeli, da obstaja portal kjer lahko to uredijo oddaljeno, iz katere koli lokacije. 

Prikaz na praktičnem primeru e-Uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-prostor, e-zemljiška knjiga. 

Prikazana bo izvedba e-podpisa podprtega s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter upravljanje tega dokumenta. 

2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij 

Udeleženci se bodo naučili uporabljati tehnologije in medije za sodelovalne procese, timsko delo ter gradnje virov, znanja in vsebin. Spoznali bodo, da s sodelovalnimi procesi olajšajo ter spodbudijo ustvarjanje neke vsebine. Zmožni bodo uporabljati osnovne sodelovalne funkcije različnih programov in aplikacij. Razvili bodo nov način sodelovanja, ki ne temelji nujno na prejšnjem – fizičnem sodelovanju.  
Praktičen prikaz na vsebini e-pošta in e-demokracija. 

2.5 Spletni bonton ali netetika 

Udeleženci bodo pridobili znanje o obnašanju na spletu, pridobili zavedanje o aspektih kulturne in generacijske raznolikosti ter sprejemanju in upoštevanju različnosti. Znali bodo zaščititi sebe in druge pred spletnimi nevarnostmi, kot je na primer spletno nasilje. Razvili bodo občutek primernega obnašanja, prilagojenega kontekstu vsebine, publiki in pravnim predpisom. 
Pri spletnem komuniciranju bodo znali upoštevati osnovna pravila obnašanja na primeru e-pošte. 

2.6 Upravljanje digitalne identitete 

Udeleženci bodo spoznali spletno digitalno identiteto, prednosti in nevarnosti posedovanja identitete oz. identitet, razumeli bodo povezave med spletom in realnim svetom, se zavedali koristi in tveganj povezanih z izpostavljanjem spletne identitete in delovali premišljeno ob razkrivanju svojih podatkov na spletu. 

Praktičen prikaz e-identitet(e) in e-varnosti. 

 1. sklop: Ustvarjanje digitalnih vsebin 

V okviru tega sklopa bodo udeleženci raziskali različna osnovna orodja in programe za ustvarjanje vsebin, jih znali uporabljati ter razumeli kako spreminjati in prilagajati vsebine ter spoštovati avtorske pravice.  

Udeleženci spoznajo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canvo in Googlove storitve (Google dokumente, preglednice in predstavitve). 

3.1 Razvijanje vsebin 

Udeleženci bodo na delavnici spoznali, da lahko digitalno vsebino ustvarjajo v različnih oblikah in formatih, v okviru osnovnega tečaja se bodo s pomočjo osnovnih orodij za ustvarjanje vsebin naučili ustvariti preprosto multimedijsko vsebino (na primer besedilo, tabele, slike, zvok ipd.) ter znali izbrati najprimernejši program za kreiranje le teh.  Udeleženci bodo s pridobljenim znanjem na kreativen način s pomočjo tehnologije ciljni publiki sposoben predstaviti svoje ideje in vsebine.  

Prikaz dostopa do storitev v e-davkih, e-uprave. 

3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje 
V tem delu se bodo udeleženci naučili narediti enostavne spremembe vsebin, ki so jih ustvarili drugi.  Znali bodo na primer urediti svoj prvi osnutek vsebine ter upoštevati opombe. Spoznali bodo, da obstajajo različne podatkovne zbirke in viri, ki se jih lahko združuje in ponovno uporablja ter da morajo vsebino navajati in citirati. Sposobni bodo uporabljati funkcije urejanja na osnovnem nivoju. 

Spletno iskanje digitalnih vsebin, prenašanje in spreminjanje. 

3.3 Avtorske pravice in licence 
Udeležencem bo predstavljeno, da so nekatere vsebine najdene na spletu zaščitene z avtorskimi pravicami (angl. Copyright) in licencami ter pomen le teh. Spoznali bodo, da so določene aktivnosti, kot na primer snemanje in uporaba avtorsko zaščitenih vsebin brez dovoljenja, nelegalne ter ob tem prevzeli odgovornost za lastno vedenje in odločitve.  

Praktičen prikaz na Googlovem iskalniku, Microsoft Bing iskalniku, uporaba orodij za licence.  

3.4 Programiranje 
Udeleženci bodo spoznali kako v osnovi delujejo digitalni sistemi in procesi in pridobili osnovno znanje delovanja ekosistema tehnologije. Naučili se bodo uporabljati osnovne nastavitve in spremeniti nekatere enostavne funkcije aplikacij in programov, kot na primer spremeniti predlogo v urejevalniku besedila. 

Udeleženci spoznajo osnovno programiranje preko makrojev v programu Excel. 

 1. Sklop: Varnost 

Udeleženci se bodo naučili poiskati različna sredstva za zaščito na spletu ter odgovorno in varno uporabljati splet ter ustrezno ukrepati pred različnimi spletnimi prevarami. 

4.1 Varovanje naprav 
Ker so z rabo spleta povezana različna tveganja in nevarnosti, se bodo udeleženci naučili kako izvesti osnovne korake za zaščito svojih naprav (antivirusna zaščita, moč gesel…). 

4.2 Varovanje osebnih podatkov 
Z novim zakonom ZVOP-2 ter GDPR je varovanje osebnih podatkov zadnje čase še posebej aktualna tema, katere osnove mora poznati vsak uporabnik spleta. Udeleženci bodo spoznali splošne izraze vezane na storitve, kako aktivno zaščititi osebne podatke, da je pomembno spoštovati zasebnost drugih ter kako se zaščititi pred spletnimi prevarami, grožnjami in ustrahovanji. Na osnovni stopnji bodo udeleženci pridobili zavedanje, da lahko v spletnem okolju delijo le določen tip podatkov o sebi in drugih in le tiste, ki so za določeno spletno aktivnost najnujnejše. Okrepijo zavedanje o vplivu in dolgoživosti informacij, ki jih delijo na spletu in znajo preudarno ravnati. 

Praktičen prikaz na varni e-identiteti in varnosti spletnega računa. 

4.3 Varovanje zdravja 
Uporaba novih tehnologij pomeni izpostavljenost tako fizičnim kot psihičnim tveganjem, zato bodo udeležencem predstavljene dolgoročne posledice prekomerne rabe ter uravnotežen odnos do uporabe le teh, v izogib tako zasvojenosti kot spletnemu nadlegovanju. Poudarek na ergonomiji in www.safe.si. 

4.4 Varovanje okolja 
V tem delu bodo udeleženci ozavestili pomen učinkovite rabe tehnologij tako časovno kot stroškovno ter zavedanje o okoljevarstvenih vprašanjih povezanih s tem. Udeleženci se bodo naučili izvajati osnovne ukrepe za varčevanje z energijo ter optimizirati količino tiskanja vsebin. Seznanitev z EcoGive ter pomenu varčevanja energije in tiskanja vsebin. 

 1. sklop: Reševanje težav 

V tem sklopu se bodo udeleženci naučili razumeti kako različne tehnologije pomagajo reševati vsakodnevne težave ter poiskati pomoč, če naprava ne deluje ali če se nekega problema ne da rešiti. 

5.1 Reševanje tehničnih težav 
Udeleženci se bodo naučili opredeliti morebitne težave ter jih rešiti s pomočjo digitalnih sredstev. Za določeno težavo (nedelujoča tehnologija, nova naprava, program ali aplikacija s katero ne znajo rokovati) bodo znali ciljno vprašati za pomoč in podporo. Sposobni bodo sprejeti ustrezno rešitev kaj storiti, če neka tehnologija ne deluje. Na osnovni ravni to pomeni, da bodo znali razložiti in opisati problem, na podlagi česar mu bodo na strani tehnične pomoči lahko pomagali, kot so e-knjige, e-priročniki, e-forumi. 

5.2 Identificiranje potrebnih in tehničnih možnosti 
Udeleženci se bodo naučili uporabljati nekatere tehnologije za reševanje rutinskih opravil in se znali odločati pri izbiri ustreznega digitalnega orodja za rutinska opravila. Rutinske naloge bodo spretno reševali, za nove ali slabo definirane težave pa bodo znali poiskati ustrezno pomoč.  
Poznali bodo primerna orodja za uporabo. Poiskali bodo primeren program ali aplikacijo. 

5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije 
Na osnovnem nivoju bodo udeleženci spoznali, da spletni mediji in tehnologija ponujajo nešteto možnosti kreativnega izražanja in se tudi sami naučili uporabljati nekaj osnovnih tehnologij na kreativen način. Osvojeno znanje jim bo v prihodnje predstavljalo potencial za izražanje in ustvarjanje znanja. 
Poznajo Canva, MS Word, Googlove storitve. 

5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah 
Udeleženci bodo zadnji sklop izobraževanja sklenili z razumevanjem katere kompetence bi še lahko izboljšali in nadgradili. Spoznali bodo s katerimi omejitvami se pri rabi tehnologije soočajo. Razvili bodo pozitiven odnos do učenja in spoznavanja novih digitalnih tehnologij. Čeprav bo za udeležence tekom izobraževanja rokovanje z digitalno tehnologijo nekaj povsem novega, bodo pridobili temeljno znanje o splošnih trendih sodobnih tehnologij. Poznali bodo svoje omejitve. Iskali bodo primerne tečaje preko iskalnika, prebrali e-forume. 

Napredni nivo: Digitalne kompetence 30+

Namen in cilj programa je pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS, starih 30 let in več ter spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo. 

Vsebina programa: 

 1. sklop:  Informacijska in podatkovne pismenosti  

Udeleženci bodo med iskanjem informacij ter brskanjem po spletu znali uporabiti širši nabor strategij. S kritičnostjo do pridobljenih informacij bodo s pridobljenim znanjem navzkrižno preverili ter ocenili veljavnost ter verodostojnost le teh. Naučili se bodo presojati in kontrolirati pridobljene informacije ter razviti niz strategij za priklic in upravljanje najdenih in shranjenih vsebin.  

Udeleženci bodo uporabljali za iskanje informacij spletne brskalnike: Google Chrome, Microsoft Edge in Mozila Firefox.  

Udeleženci bodo iskali informacije preko spletnih iskalnikov: Google, Bing in Yahoo. 

1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin  

Udeleženci se bodo naučili kako med iskanjem informacij in brskanjem po spletu uporabiti širok nabor strategij. Znali bodo presejati in kontrolirati pridobljene informacije, jih artikulirati ter svoje znanje deliti z drugimi. 

Pridobili bodo veščine iskanja prilagojene specifičnim potrebam in razumeli kateri podatki najbolj ustrezajo iskanim potrebam, kako najti informacije v različnih medijih ali napravah, kako iskalniki razvrščajo informacije in kako le ti gradijo svojo bazo spletnih strani ter razumeli principe indeksiranja.  

Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili strateško usmerjeno znanje za ciljno usmerjeno dejavnost in bodo sposobni prilagoditi strategijo iskanja specifičnemu iskalniku, aplikaciji ali napravi. Znali bodo filtrirati podatke, omejiti število zadetkov, izbrati ustrezno besedišče značilno za iskalno orodje ipd. Z naprednim iskanjem bodo sposobni najti številne vire informacij za želeno področje in z uporabo različnih brskalnikov. 

V praksi bodo izvedli iskanje z iskalnimi operatorji in napredno iskanje. Uporabljali bodo spletne podatkovne baze. 

1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin  

Udeleženci se bodo naučili kritičnosti do najdenih informacij ter navzkrižno preveriti in oceniti njihovo veljavnost in kredibilnost ter spoznali hierarhijo v spletnem svetu. 

Spoznali bodo kako primerjati, soočati in povezovati informacije iz različnih virov, jih preveriti ter odstraniti neustrezne in neveljavne vire. 

V praksi bodo ugotavljali pristnost in poreklo spletne strani ter navzkrižno preverjali veljavnost in kredibilnost informacij na primeru spletne strani e-trgovine. 

1.3 Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami  

Udeleženci se bodo naučili kako z uporabo različnih naprednejših metod in orodij organizirati datoteke, vsebine in informacije. Znali bodo razviti niz strategij za priklic in upravljanje urejenih in shranjenih vsebin.  

Veščine, ki jih bodo pridobili bodo: strukturiranje in razvrščanje podatkov, urejanje informacij in vsebin, nalaganje podatkov in vsebin, upravljanje z različnimi sistemi razvrščanja in shranjevanje ter upravljanje z viri in podatki.   

Spoznali bodo prednosti in pomanjkljivosti različnih naprav oz. storitev za shranjevanje, prepoznali pomen različnih načinov shranjevanja ter posledice shranjevanja vsebine v zasebne namene ali javno. Naučili se bodo shranjevati urejene vsebine v različnih formatih. 

V praksi bodo delali v raziskovalcu in arhivirali podatke, spoznali shranjevanje v oblaku (Google Drive, Microsoft OneDrive) ter deljenje vsebine. 

V podsklopih bodo aktivnosti prikazane na praktičnem primeru e-vsebin kot so e-davki, e-uprava, e-zdravje. 

 1. sklop: Komuniciranje in sodelovanje

Ta sklop bo udeležencem pomagal raziskali širšo paleto digitalnih orodij za spletno komuniciranje in interakcijo z drugim. Spoznali bodo pravila spletne etike in jih znali uporabljati v svojem kontekstu. Znali bodo prevzeti digitalne načine in poti komuniciranja, ki najbolj ustrezajo želenemu namenu. Naučili se bodo deliti informacije, vsebino in vire prek spletnih skupnosti, omrežij in komunikacijskih platform, ki jih bodo na podlagi izobraževalnega programa pogosteje in samozavestneje uporabljali. Spoznali bodo različno vrsto e-identitet ter koristi in tveganja le teh. 

Udeleženci bodo spoznali e-pošto, klepet (WhatsApp, Viber), pošiljali in si izmenjevali datoteke. 

Udeleženci bodo spoznali e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo, mobilno identiteto, e-osebno izkaznico, uporabniške račune (Google in Microsoft) in profile. 

Naučili se bodo izvedbe e-podpisa podprtega s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter upravljanje tega dokumenta. 

2.1 Interakcije z uporabo digitalnih vsebin 

Udeleženci se bodo naučili uporabljati široko paleto orodij za on-line komuniciranje, kot je e-pošta, klepetalnice, blogi ipd. Spoznali bodo prednosti in omejitve različnih sredstev in načinov komuniciranja ter bodo sposobni upravljati z različnimi načini komuniciranja.  Spoznali bodo ustrezne načine spletnega komuniciranja, odzivati se na različne komunikacijske oblike ter prilagoditi načine in strategijo komuniciranja ciljni publiki. 

Spoznali bodo naprednejša komunikacijska orodja za interakcijo in sodelovanje in različne napredne funkcije (npr. deljenje zaslona, snemanje in predvajanje pogovora ipd.). 

Uporabljajo SMS, MMS, druge aplikacije (WhatAapp, Viber…), MS Teams, ZOOM, kjer aktivno sodelujejo, delijo sliko zaslona. 

2.2 Izmenjava informacij in vsebin z uporabo digitalnih vsebin 

Udeleženci bodo izvedeli več o sodelovanja prek socialnih omrežij, spletnem komuniciranju ter delitvi informacij, vsebin in virov prek spletnih skupnosti, omrežij in komunikacijskih platform. Pridobili bodo utemeljeno stališče o deljenju vsebin, o prednostih, nevarnostih in omejitvah ter se zavedali vprašanj o avtorskih pravicah. Znali bodo deliti dokument za sodelovanje drugih pri snovanju dokumenta ter urediti soavtorstvo takega dokumenta. Svoje znanje na področju bodo sposobni deliti z drugimi. 

Prikaz na praktičnem primeru MS Teams, ZOOM, WhatsApp, Viber. 

2.3 Vključevanje v spletno državljanstvo   

Udeleženci se bodo naučili uporabljati spletne storitve kot so e-uprava, e-zdravstvo, e-davki ipd. ter se udejstvovati v “sodelovalnih” medijih ter spoznali potencial tehnologije, ki omogoča državljansko participacijo. Znali bodo poiskati ustrezne vsebine, poslati povpraševanje ter izvesti določeno opravilo prek spleta.   

Spoznali bodo kako lahko s pomočjo tehnologije upravljajo spletne storitve ter se naučili nekatere od teh tudi uporabljati (spletne skupnosti, portal vlade, zdravstvo ipd.).  

Prikaz na praktičnem primeru e-uprava, e-davki, e-zdravje. Naučili se bodo izvesti e-podpis podprt s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter upravljanje tega dokumenta. 

2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij   

Udeleženci se bodo naučili uporabljati tehnologije in medije za sodelovalne procese, timsko delo ter gradnjo in soustvarjanje virov, znanja in vsebin. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo pogostejšo in samozavestnejšo rabo različnih digitalnih komunikacijskih orodij ter sredstev za sodelovanje pri ustvarjanju in deljenju virov, znanja in vsebin. Izbor primernega orodja za komunikacijo bodo znali prilagoditi namenu sodelovanja in ciljni skupini. Naučili se bodo na primer naložiti dokument v spletno sodelovalno okolje in slediti spremembam, ki jih izvedejo ostali člani skupine. 

Sodelovanje v oblaku, deljenje vsebine, delijo Googlov koledar. 

2.5 Spletni bonton ali netetika 

Udeleženci bodo pridobili znanje obnašanja na spletu ter etične prakse ter okrepili zavedanje o aspektih kulturne in generacijske raznolikosti ter sprejemanju in upoštevanju različnosti. Znali bodo zaščititi sebe in druge pred spletnimi nevarnostmi ter razviti strategije ravnanja pri spletnem ustrahovanju ter odkrivanju neprimernega vedenja. Spoznali bodo pravila spletne etike ter kako jih uporabljati v danem kontekstu.  Naučili se bodo, da pred pošiljanjem sporočil te še enkrat preverijo in se pred pošiljanjem prepričajo, da niso žaljiva ali neetična.  

Prikaz na praktičnem primeru e-pošte, e-klepetalnice, foruma, video konference. 

2.6 Upravljanje digitalne identitete 

Udeleženci bodo spoznali različne digitalne identitete, primerne za različna učna okolja in spletne skupnosti ter znali le te upravljati glede na kontekst in namen. Znali bodo spremljati informacije in podatke, ki so nastali v okviru spletne interakcije ter se naučili zaščititi svoj digitalni sloves. Naučili se bodo oceniti katere podatke o sebi razkriti ter premišljeno izbirali različne načine predstavitve svoje spletne identitete in osebnosti z digitalnimi sredstvi.  

Uporabljajo kvalificirano digitalno potrdilo, SI-PASS, SMSpass, e-osebno izkaznico. 

Dostopajo in uporabljajo e-Zdravje, e-Davki e-Zemljiška knjiga. 

 1. sklop: Ustvarjanje digitalnih vsebin  

V okviru naprednega nivoja vezanega na ta sklop se bodo udeleženci naučili uporabljati različne poti ustvarjanja vsebin z IKT s pomočjo različnih multimedijskih orodij. Znali bodo uporabiti strokovno podprte načine za kombiniranje obstoječe vsebine na primer »mash-up«. Seznanili se bodo z različnimi vrstami licenc ter razumeli kako lahko zaščitijo lastno ustvarjeno vsebino z licenco. Raziskali bodo orodja, ki podpirajo ustvarjanje novih programov ali aplikacij ter se seznanili s kodiranjem in programiranjem.   

3.1 Razvijanje digitalnih vsebin 

Udeleženci se bodo naučili ustvariti naprednejšo digitalno vsebino različnih formatov in v različnih platformah ter spletnih okoljih, ki jim bodo v pomoč za načrtovane predstavitve vsebin določeni ciljni publiki. Sposobni se bodo kreativno izražati skozi uporabo različnih naprednejših medijev ter sposobni bodo urejati vsebino, da bi izboljšal končni izdelek. Spoznali bodo naprednejše načine ustvarjanja vsebin ter jih prilagodili svojim potrebam in namenom.  

Udeleženci uporabljajo Microsoftov Office (Word, Excel, PowerPoint), Canvo in Googlove storitve (Google dokumente, preglednice in predstavitve). 

3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje digitalnih vsebin 
V tem delu se bodo udeleženci naučili urediti, izboljšati ali spremeniti vsebino ter združiti dele obstoječe vsebine. Pri izdelavi določene vsebine bodo znali vključevati podatke z obstoječih virov prek hiperpovezav, brez potrebe po kopiranju in lepljenju. 

Priprava in oddaja vlog v e-davki, e-uprava, predelava plakatov v Canvi in drugih programih. 

3.3 Avtorske pravice in licence 
Udeležencem bo predstavljeno kakšne so osnovne razlike med copyright, copyleft in creative commons. Znali bodo uporabljati različne tipe licenc za ustvarjene informacije in vsebine. Spoznali bodo kako ugotoviti ali je gradivo avtorsko zaščiteno z licenco in razumeli katere pravice veljajo za določen material, na katerem delajo. Seznanili se bodo z zakonom, ki je povezan z nelegalno prakso uporabe spletnih izobraževalnih virov.  

Delo na praktičnem primeru Googlov iskalnik, Microsoftov Bing iskalnik, uporaba orodij za licence. Ugotavljanje licenc. Licenciranje lastnih izdelkov in vsebin. 

3.4 Programiranje 
Udeleženci bodo raziskali tudi orodja, ki podpirajo ustvarjanje novih programov ali aplikacij, in se tako naučili osnov kodiranja in programiranja. To jim bo omogočilo ustvarjanje lastnih programov ali aplikacij, prilagojenih njihovim specifičnim potrebam in namenom.  

S temi znanji in veščinami na področju ustvarjanja vsebin z IKT na naprednem nivoju bodo udeleženci imeli možnost izraziti svojo ustvarjalnost, prilagajati vsebine svojim potrebam ter razvijati lastne inovativne projekte. 

Udeleženci izdelajo kratke funkcije v Excelu. Ustvarijo svoje funkcije na osnovi Lambda funkcije. Spoznajo osnovno kodo VBA za Excel. 

 1. sklop: Varnost

V okviru naprednega nivoja tega sklopa se bodo udeleženci naučili, katere informacije se ne smejo deliti na spletu. Raziskovali in preizkusili bodo širok nabor varnostnih strategij ter spoznali, kako zaščititi svojo spletno identiteto. Poglobili se bodo v možnosti za zaščito digitalnih naprav in se naučili izbirati ustrezne ukrepe za spletno varnost ter nastavitve zasebnosti. 

4.1 Varovanje naprav  
Udeleženci bodo pridobili znanje kako zaščititi lastne naprave, spoznali preventivne varnostne ukrepe in razumeli spletna tveganja in grožnje, saj se velikokrat zgodi, da dokler se nam ne zgodi incident, tej temi ne dajemo dovolj pozornosti. Na naprednem nivoju se bodo naučili zaščititi svoje digitalne naprave, nadgrajevati strategijo ter kako odreagirati, ko se soočijo z varnostnim incidentom, pomen rabe VPN na lokacijah za brezžične dostope, pomen močnih gesel in podobno. 

Prikaz kako namestiti antivirusni program, zagnati antivirusni program. Poudarek na redni menjavi gesel.  

4.2 Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti 
Z novim zakonom ZVOP-2 ter GDPR je varovanje osebnih podatkov zadnje čase še posebej aktualna tema, katere osnove mora poznati vsak uporabnik spleta, zato bodo udeleženci najprej spoznali splošne izraze vezane na storitve. Nadalje bodo širše spoznali kako varovati lastno zasebnost in zasebnost drugih ter kako se zbirajo ter uporabljajo osebni podatki. Poleg tega se bodo naučili spremeniti privzete nastavitve varovanja zasebnosti v spletnih storitvah ter razumeli vprašanje zasebnosti in obdelave osebnih podatkov. Znali bodo preveriti varnostne nastavitve in sistem ter izvesti posodabljanje antivirusnih programov kot eno od aktivnosti za minimiziranje tveganj. 

Praktični prikaz na e-varnosti, e-identiteti, razumejo uporabniški račun, preverjajo in spreminjajo nastavitve, e-Bančništvo. 

4.3 Varovanje zdravja in dobrega počutja 
Uporaba novih tehnologij pomeni izpostavljenost tako fizičnim kot psihičnim tveganjem, zato bodo udeležencem predstavljene dolgoročne posledice prekomerne rabe ter uravnotežen odnos do uporabe le teh. Razumeli bodo varnostna tveganja povezana z rabo tehnologije (s stališča zasvojenosti in ergonomije) ter ozavestili pozitivne in negativne vidike rabe tehnologije in rabe le te v povezavi z učenjem. Spoznali bodo nekatere programe za nastavitve omejitve časa pred zaslonom v različnih napravah. 

Praktični prikaz na aplikacijah kot so OstaniZdrav, Moja diagnoza; Samsung Health aplikacija, e-Zvem. 

4.4 Varovanje okolja 
V tem delu bodo udeleženci ozavestili vpliv IKT na okolje. Pridobili bodo utemeljeno stališče o vplivu tehnologij na vsakodnevno življenje, spletno porabo in okolje. Na podlagi pridobljenega znanja se bodo lažje odločali katera digitalna rešitev ima manjši vpliv na planet. Znali bodo racionalno odločiti ali je npr. menjava naprave smotrna, če ta še vedno služi svojemu namenu. 

Praktični prikaz na uporabi EcoGive, varčevanju z energijo, delitev e-vsebine na elektronski način v izogib tiskanju vsebin. 

 

 1. Sklop: Reševanje težav

V okviru naprednega nivoja tega sklopa se bodo udeleženci naučili, kje dostopati do virov in središč, ki predstavljajo digitalno tehnologijo. Ta sklop jim bo omogočil raziskovanje uporabe digitalne tehnologije glede na njihove osebne potrebe. 

5.1 Reševanje tehničnih težav 
Udeleženci se bodo naučili opredeliti morebitne težave ter s pomočjo digitalnih sredstev odpravljati napake ter reševati kompleksnejše probleme. Znali bodo reševati določene probleme, ki se pojavijo, ko tehnologija neha delovati in izhajajo iz uporabe tehnologije ter poiskati tehnično pomoč, če sami ne znajo rešiti težave ali se pojavi programska oprema, ki je za uporabnika nova. 

Udeleženci spoznajo e-forume, najdejo kaj ne deluje, znajo poiskati rešitev preko iskalnikov in samostojno rešijo težavo. 

5.2 Identificiranje potrebnih in tehničnih možnosti  
Udeleženci bodo znali sprejemati odločitve pri izbiri orodja, naprave, aplikacije programa ali storitve za opravilo, ki ga ne poznajo najbolje. Ozavestili bodo zavedanje o hitrem razvoju novih tehnologij in spoznali kako delujejo nekatera nova orodja ter oceniti katero orodje najbolje služi svojemu namenu. Znali bodo načrtovati, spremljati in kritično oceniti katero od številnih orodij bo najbolj koristilo določenim potrebam (kateri spletni viri, kateri program, tehnologija). 

Udeleženci v praksi spoznajo primerna orodja za uporabo. Poiščejo alternative za primeren program ali aplikacijo. Znajo pripraviti .pdf datoteko in jo pripnejo v e-upravi, e-davkih. 

5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije  
Udeleženci se bodo z uporabo naprednejše tehnologije naučili ustvariti inovacije ter aktivno sodelovati pri ustvarjanju digitalne in medijske produkcije, se kreativno izražati, ustvarjati znanje ter reševati konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodij. Razmišljali bodo lahko o več izvirnih pobudah na tehnološki osnovi ter bili proaktivni pri skupinskem reševanju problemov ter iskanju rešitev. Pri spoznavnih in kreativnih procesih bodo videli dodano vrednost novih medijev ter bodo kritični do produkcije in potrošnje znanja z mediji in tehnologijami.  

V praksi sodelujejo med sabo pri ustvarjanju v Canvi, MS Wordu, v Googlovih storitvah. Delijo in si izmenjujejo dovoljenja za sodelovanje. 

5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah   
Udeleženci bodo v tem delu razumeli katere svoje kompetence bi bilo potrebno izboljšati in nadgraditi ter kako s pomočjo napredne tehnologije ustvariti nekaj novega. Razumeli bodo pomen spremljanja razvoja, rednega nadgrajevanja svojih digitalnih kompetenc ter udeležbe na različnih spletnih izobraževanjih, ki pomagajo pri rabi tehnologije, ki podpira njihovo učenje.   

Iščejo primerne tečaje, pošiljajo povpraševanje po tečajih preko e-pošte in drugih načinih komunikacije, se vpisujejo za novičke ponudnikov tečajev, sodelujejo v forumih. 

 

Termini in lokacije

Preglednica s termini in lokacijami izvedb

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Konzorcijski partnerji

V konzorcijskem partnerstvu sodelujejo Ljudska univerza Ajdovščina skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana. 

Kontaktna točka

Projekt je zaključen. Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-pošte na mojca.beltram@lu-ajdovscina.si ali telefonu 05 366 47 56. 

 

Dostopnost