Izpit iz znanja slovenščine

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE

KONTAKTNA OSEBA

Helena Furlan

Organizatorka izobraževanja

helena.furlan@lu-ajdovscina.si

05 366 47 53 ali 051 439 717

 

Izpit na vstopni ravni A1

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Prijava na izpit na vstopni ravni A1

 • Pred prijavo z obrazcem pokličete na 051 202 628 ali 05 366 47 52, da si rezervirate mesto. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00.
 • Nato nam izpolnjene in podpisane prijavnice pošljite po pošti na naslov Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina.
 • Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu PRIJAVNICA.
 • Stroške opravljanja izpita poravnate preko UPN obrazca, ki vam ga bomo nekaj tednov pred izpitom poslali na naslov stalnega prebivališča. Potrdila o plačilu vam ni potrebno pošiljati. 
 • Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti potrdilo upravne enote napotnico Zavoda za zaposlovanje.
 • Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita.
 • Od izpita se lahko odjavite na 051 202 628 ali 05 366 47 52 najkasneje 2 delovna dneva pred izpitnim rokom. V tem primeru se vam vrne del plačanih stroškov izpita.

Izpitni roki v letu 2024

N
14. 2. 2024
N
10. 4. 2024
N
26. 6. 2024
N
9. 10. 2024

Cena izpita na vstopni ravni A1

133,00

Izvedba

Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni A1 se običajno izvedeta v enem dnevu. 

V primeru, da je prijavljeno večje število kandidatov, pa se izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). O predvidenih datumih ste pravočasno obveščeni.  

Izpit na osnovni ravni A2-B1

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Prijava na izpit na osnovni ravni A2-B1

 • Pred prijavo z obrazcem pokličete na 051 202 628 ali 05 366 47 52, da si rezervirate mesto. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00.
 • Nato nam izpolnjene in podpisane prijavnice pošljite po pošti na naslov Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina.
 • Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu PRIJAVNICA.
 • Stroške opravljanja izpita poravnate preko UPN obrazca, ki vam ga bomo nekaj tednov pred izpitom poslali na naslov stalnega prebivališča. Potrdila o plačilu vam ni potrebno pošiljati. 
 • Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti potrdilo upravne enote napotnico Zavoda za zaposlovanje. 
 • Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita. Od izpita se lahko odjavitena 051 202 628  ali  05 366 47 52 najkasneje 2 delovna dnevapred izpitnim rokom. V tem primeru se vam vrne del plačanih stroškov izpita

Izpitni roki v letu 2024

N
20. 3. 2024 (prijave niso več možne)
N
13. 5. 2024 (prijave niso več možne)
N
18. 9. 2024
N
20. 11. 2024

Cena izpita

162,00

Izvedba

Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni A2-B1 se običajno izvedeta v enem dnevu. V primeru, da je prijavljeno večje število kandidatov, pa se izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). O predvidenih datumih ste pravočasno obveščeni.  

Priprave na izpit

Vsem, ki se prijavijo na izpit iz slovenščine na vstopni ravni A1 ali na osnovni ravni A2-B1, ponudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja trikrat po 3 ure, skupaj 9 šolskih ur, cena pa je 85 €.  Z datumi priprav na izpit kandidate seznanimo ob prijavi k izpitu.    

 

Brezplačni prvi preizkus iz slovenskega jezika na osnovni ravni A2-B1

Državljani tretjih držav, lahko pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložijo zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se zglasijo pri eni izmed pooblaščenih ustanov. Seznam pooblaščenih ustanov je na voljo na spletnih straneh Centra za slovenščino.

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni so upravičeni državljani tretjih držav, ki so se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in izpolnjujejo pogoje bivanja v RS.

Javni poziv za izbor izvajalcev 2024

Javni poziv za izbor izvajalcev 2023

Dostopnost