Kulinarične specialitete iz mesa drobnice

Naziv odobrenega projekta: Kulinarične specialitete iz mesa drobnice
Upravičenec/izvajalec projekta: Ljudska univerza Ajdovščina
Skupna vrednost operacije: 9.952,50 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 7.962,00 €
Opis in dejavnost projekta

Meso drobnice je vedno bolj prepoznano kot zdravo in zaradi tega tudi prisotno v sodobnih kulinaričnih trendih. V našem okolju je poraba tega mesa majhna. Z aktivnostmi tega projekta bomo ozaveščali tako prebivalstvo kot tudi gostince našega območja glede ponudbe in uporabe mesa drobnice s strani lokalnih rejcev.

S ‘korona krizo’ smo se v urbanih okoljih soočili s potrebo po nabavi živil pri lokalnih ponudnikih. Na drugi strani so bili rejci drobnice v stiski zaradi ustavitve izvoza, saj so večino mesa prodali v tujino. S tem projektom želimo povezati rejce in porabnike. S tem bomo prispevali k povečanju nabave živil od lokalnih ponudnikov, prispevali k uživanju bolj zdrave hrane in nenazadnje tudi prispevali k obujanju tradicionalne kulinarike, saj je bilo meso drobnice včasih veliko bolj prisotno na jedilniku kot danes.

Predvidene aktivnosti v okviru projekta
 • Strokovno predavanje in kulinarična delavnica za strokovno javnost (gostince)
 • Splošno predavanje in kulinarična delavnica za širšo javnost
 • Ogled kmetije Štrancar za ciljno skupino mladi brezposelni
 • Oblikovanje FB profila, na katerem se bo zbiralo recepte za jedi iz mesa drobnice in za druge produkte iz drobnice
Ciljne skupine
 • Gostinci Vipavske doline
 • Ljubitelji kulinarike Vipavske doline
 • Mlajši brezposelni, ki bi jih zanimala dejavnost reje drobnice oz. dejavnosti povezane z rejo drobnice
Cilji projekta
 1. Dvig usposobljenosti gostincev pri pripravi kulinaričnih specialitet, narejenih iz mesa drobnice in drugih produktov iz drobnice.
 2. Dvig usposobljenosti rejcev drobnice pri vzreji prvovrstnega mesa.
 3. Ozaveščanje širše javnosti o pomenu in koristnosti mesa in drugih produktov iz drobnice ter spodbujanje k večji rabi v kulinariki
 4. Mreženje med rejci drobnice ter gostinci in gospodinjstvi
 5. Predstavitev poklica rejca drobnice ter možnosti prejema subvencij za mlajše brezposelne iz urbanih mestnih jeder z namenom promocije poklica
Informacije

Anka Zajc, 05 366 47 52, anka.zajc@lu-ajdovscina.si

 

Obveščamo vas, da s telefonsko prijavo ali prijavo preko zgoraj navedenega elektronskega naslova potrjujete, da ste seznanjeni, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.

 

Projekt je brezplačen in bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina.

https://www.eu-skladi.si/

Projekt Kulinarične specialitete iz mesa drobnice je bil izbran na 5. javnem pozivu LAS Vipavska dolina in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dostopnost