Nova poznanstva za nove priložnosti

Ljudska univerza Ajdovščina razvojne cilje zasleduje tudi prek izvajanja mobilnosti, tako učečih se, kot zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Z namenom krepitve aktivnosti na področju mobilnosti se je direktorica Eva Mermolja udeležila mednarodnega TCA dogodka »Optimising Mobility for Adult Learners – Optim-AL 1«.

Doogek, ki je potekal v organizaciji CMEPIUS je udeležencem ponudil odlične priložnosti za navezovanje novih kontaktov, spoznavanje potencialnih partnerjev in številna nova spoznanja, poznanstva ter nadvse prijetno in koristno druženje. Veselimo se novih priložnosti in sodelovanja v skupnih projektih.

Prvo mobilnost učečih se smo izvedli oktobra 2023, ko so se udeleženci tečaja angleškega jezika podali na Malto.

Dostopnost