Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Ljudska univerza Ajdovščina na pobudo Andragoškega centra Slovenije sodeluje pri projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju, katerega temeljni cilj je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in spremembe narave, ki je okvir našega vsakdana pa tudi skorajda preveč samoumeven prostor preteklih in prihodnjih generacij.

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor. Njegovo izhodišče za izobraževanje odraslih so vsebine spletne strani Znamenja trajnosti in istoimenskega učnega gradiva.

V času trajanja zgoraj omenjenega projekta (1. 3. 2022–31. 12. 2023) se med drugim predvideva tudi:

  • vzpostavitev do 15 demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij,
  • finančna podpora (do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij) za izvajanje krajših dejavnosti, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali MOP, MIZŠ in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti), vsak za svojo raven oziroma področje dela.

Več vsebin o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj dobite na spletni strani Znamenja trajnosti https://znamenjatrajnosti.si/, ki jih ureja Andragoški center Slovenije in istoimenskem učnem gradivu https://arhiv.acs.si/publikacije/Znamenja_trajnosti_ACS_mini_za_objavo_na_www.pdf.

O projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju pa na spletni strani CPI  https://cpi.si/projektna-dejavnost/sklad-za-podnebne-spremembe/podnebni-cilji-in-vsebine-v-vzgoji-in-izobrazevanju/.

Zagotovo je to področje zelo aktualno, zato bomo o aktivnostih in izsledkih projekta še naprej poročali.

Dostopnost