Pozabljena avtohtona zelišča

Naziv odobrenega projekta: Pozabljena avtohtona zelišča
Upravičenec/ izvajalec projekta: Ljudska univerza Ajdovščina
Skupna vrednost operacije: 5.201,90 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER 4.224,70 € 
Opis in dejavnost projekta

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo v zadnjih letih opazili velik porast obiskovanja zeliščarskih tečajev. Znanje, ki se je včasih prenašalo iz roda v rod in se je v obdobju potrošništva pozabilo, je sedaj ponovno iskano.

Starejše udeleženke naših tečajev so opazile, da kljub vsej poplavi informacij, v zeliščarski literaturi ni tistih zelišč, ki so jih kot majhne deklice nabirale za prodajo. Zato smo se odločili, da podrobno proučimo 11 avtohtonih zelišč, na katera današnja zeliščarska literatura pozablja, ter o njih pridobimo čim več informacij. To so: bljušč (Tamus communis L.), smrdljička (Geranium robertianum), kadulja (Salvia pratensis), navadna milnica (Saponaria officinalis), bodeča neža (Carlina acaulis), navadna medena detelja (Melilotus officinalis), navadni potrošnik (Cichorium intybus), jerebika (Sorbus aucuparia), kosmatica, miś;a uhca – dolgodlakava škržolica (Hieracium pilosella L.), navadni tolščak (Portulaca oleracea) in konošlja (Cannabis sativa).

Predvidene aktivnosti v okviru projekta

Da znanje ne bi šlo v pozabo, ga želimo prenesti naprej na mlajše generacije. Tako smo se odločili, da organiziramo 60-urno raziskovalno delavnico, v kateri bodo udeleženci pod strokovnim vodstvom podrobno proučili ta zelišča:

 • skušali jih bodo najti v naravi,
 • narisati na večji format,
 • vzgojiti njihova semena ter
 • o njih napisati e-priročnik.

Ob koncu projekta bomo za širšo javnost pripravili razstavo nastalih slik avtohtonih zelišč, predstavili narejen e-priročnik ter izvedli predavanje za širšo javnost, kjer bomo predstavili uporabo teh zelišč za zdravilne namene, v kulinariki ter v turizmu.

Projekt bo imel trajnostni učinek. E-gradivo bo vsem dostopno na naši spletni strani tudi po zaključku projekta.

Ciljne skupine

60-urno raziskovalno delavnico je namenjena trem ciljnim skupinam:

  • starejšim brezposelnim (nad 55 let) in
  • upokojencem, ki bodo vsa ta znanja o rastlinah poiskali in predajali naprej, ter
  • mlajšim brezposelnim (15 – 29 let), katerim bodo to znanje prenesli.
Cilji projekta
 1. Obnovitev znanj o avtohtonih zeliščin in o njihovi uporabi v zeliščarske in kulinarične namene
 2. Spodbuditi rabo lokalnih pridelkov in izdelkov – avtohtona zelišča kot vir zaslužka
 3. Medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja iz starejših na mlajše generacije
Informacije

 

»Projekt je odobren v okviru 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER.«

Projekt bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Dostopnost