Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji

Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. 

Naziv odobrene operacije:          

Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji

Akronim operacije:

PRI-DELEK

Upravičenec/izvajalec operacije:

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Celotna vrednost operacije (z DDV):

6.670,00 €

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:

5.632,71 €

 

Začetek operacije:

    6. 6. 2018

Zaključek operacije:

   30. 6. 2019

Cilji

Glavni cilj operacije je opolnomočenje kmetovalcev – nosilcev in potencialnih nosilcev kmetijske dejavnosti – kar bo dolgoročno zagotavljalo možnost ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju, večji interes za ohranjanje kmetijske dejavnosti, večjo podjetniško iniciativo in hkrati boljši izkoristek notranjih potencialov z namenom dviga rabe lokalnih produktov. Dolgoročni cilj je tudi generacijska pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti, trajnostno razvojno gospodarjenje, družbena in okoljska odgovornost. Predpogoj  za dosego teh ciljev pa so znanje, veščine in kompetence, kar hkrati zagotavlja tudi preoblikovanje kmetijskega  gospodarstva v ekonomijo znanja in inovativnosti.

Pričakovani rezultati

Izdelan bo nov/pilotni izobraževalni program. Program bo vseboval podjetniške vsebine, ki bodo spodbujale ohranjanje delovnih mest na podeželju in izkoriščanje že obstoječih notranjih potencialov podeželja. Program bo vseboval vsebine, ki bodo ozaveščale o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja. Program bo z vsebinami razvijal inovatinost, kreativnost in podjetništvo. Program bo namenjen kmetovalcem, predvsem mladim nosilcem ali potencialnim prevzemnikom kmetij in bo spodbujal ohranjanje kmetij in s tem podeželja ter generacijsko pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti. Program bo izveden in bo omogočal trajnost rezultatov, saj se bo po zaključku operacije lahko ponovno izvedel oziroma nadgradil in vsebinsko dopolnjeval.

Izobraževalni program

Program je razdeljen na 4 module, po 16 šolskih ur. Udeleženci se v program lahko vključujejo po modulih oziroma lahko sodelujejo na posameznih tematskih delavnicah skladno z lastnimi interesi, potrebami in željami. 

1. MODUL: Značilnosti lokalnega okolja in dediščina

DATUM URA LOKACIJA PREDAVATELJICA TEMA
13. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina dr. Jasna Fakin Bajec “Vloga dosežkov in znanj naših prednikov za boljši jutri”. Ob primerih dobrih praks iz tujine in drugih območij iz Slovenije bomo pokazali in se pogovorili, kako razumeti pomen lokalne dediščine v kontekstu vzdržnega razvoja podeželja in ustvarjanja novih, lokalnih produktov.
21. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina dr. Jasna Fakin Bajec “Kuhanje po starih receptih je več kot oživljanje lokalne dediščine in iskanje lastnih korenin”. Na predavanju se bomo pogovorili, kako znanja naših prednikov o gojenju poljedelskih kultur, pripravi različnih lokalnih jedi, konzumiranju živil ter šege in navade uživanja hrane postajajo čedalje bolj pomembna nesnovna kulturna dediščina, ki krepi socialni in gospodarski (turistični) razvoj podeželja. 
5. 3. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina dr. Jasna Fakin Bajec

“Novi kreativni izdelki, osnovani na tradiciji” V dolgih zimskih večernih urah so moški ob odprtem ognjišču ali okoli špargeta  izdelovali različne uporabne izdelke, ki so jih skozi vse leto uporabljali na kmetiji. Iz bekovih vej so naredili oprtnjake, koše za pobiranje krompirja, cajno za pobiranje češenj, koše za kostanje, lese – koše za sušenje sadja. Opletlo se je tudi steklenice za vino … Ženske so iz ličja naredile predpražnike in podstavke za vroče kozice…«. Ali so nam lahko ta znanja vir za nove kreativne izdelke, osnovane na tradiciji, vendar nadgrajene s sodobnimi potrebami, vedenji in idejami?

14. 3. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina mag. Jana Hladnik Tratnik in Tina Lipovž Dobra arhitektura privabi veliko turistov

 

2. MODUL: Trendi v kmetijskem gospodarstvu, inovativnost in skrb za okolje

DATUM URA LOKACIJA PREDAVATELJICA TEMA
30. 1. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Blanka Samec Kako pravilno označiti izdelek? (primeri deklaracij, pregled zakonodaje)
6. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Blanka Samec Osnove HACCP (primeri HACCP načrtov za predelavo sadja in žit)
20. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Blanka Samec Kako kakovosten je vaš izdelek? (kemijska, mikrobiološka in organoleptična ocena izdelkov)
27. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Blanka Samec Predelava rastlinskih živil (tehnologije predelave sokov, pijače, sirupi, marmelade, kompoti, sušeno sadje, žita in izdelki iz žit)

* Prijava v 2. modul ni več mogoča, vsa razpoložljiva mesta so zasedena. 

 

3. MODUL: Osnove poslovanja in podjetništvo

DATUM URA LOKACIJA PREDAVATELJICA TEMA
9. 1. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Saša Černalogar Mrak “Priložnost za nov začetek” (Vsakdo kdaj tiho sanja o novih začetkih na poslovnem področju, o kariernih vzponih in ima pri tem ” nore” ideje. Kako in kdaj jih uresničiti, jih vzeti kot nov življenjski izziv?)
18. 1. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Saša Černalogar Mrak

“Ko ideje postanejo resničnost” (Začnimo korak za korakom razvijati nov produkt, mogoče storitev, ki bo za nas pomenila nov zagon. Da bo opažena na trgu moramo ubrati poti, ki bodo nas in naš produkt razlikovale od drugih. Bodimo edinstveni.)

22. 1. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Saša Černalogar Mrak

“Sam svoj šef, pogumno na samostojni poti” (Kakšne prednosti pa tudi slabosti ima samostojna podjetniška pot, pogoji, registracija, zakonodaja itd.)

29. 1. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Saša Černalogar Mrak

»Čas je za nov začetek- akcija” (Celostna podoba, marketing, izboljšave, razvoj, predstavitev na trgu, vse to je del začetne pa tudi utečene poslovne prakse. Na samostojni poti nikoli prav zares ne moremo počivati in smo z možgani stalno na preži.)

* Prijava v 3. modul ni več mogoča, vsa razpoložljiva mesta so zasedena. 

 

4. MODUL: Trženje in promocija

DATUM URA LOKACIJA PREDAVATELJICA TEMA
5. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Tamara Vidmar Sam svoj Facebook mojster
12. 2. 2019 17.30-20.00 Ljudska univerza Ajdovščina Tamara Vidmar Sam svoj Instagram mojster

* Prijava v 4. modul ni več mogoča, vsa razpoložljiva mesta so zasedena. 

Namen izobraževalnih vsebin

Namen vsebinskih sklopov je pridobivanje veščin za razvoj majhnih kmetij, ki so pomembne z vidika ohranjanja poseljenosti na podeželju, delovnih mest ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja podeželja.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so:

  • kmetovalci – nosilci in potencialni nosilci kmetijske dejavnosti, ki želijo ohraniti dejavnost na podeželju; posamezniki, ki želijo ustvariti lastno blagovno znamko, potrebujejo pomoč, informacije ter nasvete za uspešen nastop na trgu; vsi, ki jih predlagane teme zanimajo. 
Informacije

Anja Jamšek Furlan, 05 366 47 52, 041 437 785, anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Obveščamo vas, da s telefonsko prijavo ali prijavo preko zgoraj navedenga elektronskega naslova potrjujete, da ste seznanjeni, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Dostopnost