Program, ki bogati lokalno skupnost

Program ZaVas, ki se izvaja v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih Občine Ajdovščina, je zasnovan z namenom, da se izobraževalne vsebine čim bolj približajo lokalnim skupnostim. V tem trenutku intenzivno delujemo v Krajevni skupnosti Malovše-Gojače, Predmeja in Velike Žablje. 

V Krajevni skupnosti Malovše-Gojače smo se osredotočili na razvoj kreativnosti in spretnosti v okviru delavnice kreativnega šivanja. Udeleženke se ob vodstvu mentorice učijo različnih tehnik šivanja. V Velikih Žabljah in na Planini smo se odločili, da se posvetimo zdravju skozi gibanje in zdravo prehrano. Skupina udeleženk aktivno deluje na dvigovanju ozaveščenosti o pomenu gibanja in pravilne prehrane za ohranjanje zdravja. S skupnimi napori spodbujamo življenjski slog, ki prispeva k boljšemu počutju in večji vitalnosti. V Krajevni skupnosti Predmeja pa smo združili različne generacije. Skozi peko kruha in spoznavanje učinkov zeliščnih čajev ustvarjamo prostor, kjer se otroci, starši in stari starši lahko učijo drug od drugega. Takšna skupna druženja krepijo vez med generacijami in prispevajo k bogatitvi lokalne skupnosti. 

Prepričani smo, da izobraževanje najbolje zaživi, ko se približa ljudem in njihovim vsakodnevnim potrebam. Program ZaVas s svojimi dejavnostmi pomembno vpliva na povezovanje v lokalnem okolju. 

Dostopnost