Projekt: Voda – izvir – spoznanje

Občina Ajdovščina je podprla projekt Voda – izvir – spoznanje, katerega glavni namen je bil priprava turistične poti, ki bo povezovala zdravilne izvire in energijske točke Vipavske doline. Ljudska univerza Ajdovščina je v projektu sodelovala kot partner, vodja projekta pa je bila Kristina Petrović s.p.

Zakaj voda in vodni izviri?

Odkriti in popisani (zdravilni) izviri pomembno prispevajo tudi k zaščiti okolja in voda, saj tudi Evropa v svoji vodni direktivi, ki je bila sprejeta 2020, določa pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po vsej Evropi.  Pomen pitne vode in vode nasploh je seveda jasen. Brez čiste vode življenje ne more obstajati in prav to je vodilo k odkrivanju čistih izvirskih voda.

Kot je ugotovil že Jože Munih, je prednost izvirov, ki imajo tudi energijski vpliv na telo, da nikoli ne presahnejo. Glede na prihajajoče podnebne razmere je smiselno, da te izvire  poznamo in jih tudi zaščitimo, saj lahko prispevajo h kakovostnejšemu življenju v celotni Vipavski dolini.

Zakaj energijske in geomantične točke?

Jože Munih in Peter Mignozzi v naravi odkrivata močne energetske točke, ki so jih poznali že naši  predniki. O svojih odkritijh je g, Munih pisal tudi v svoji knjigi Kamnite sestre zvezd: Megaliti naši prednikov.

Peter Mignozzi, ki je tudi učenec Marka Pogačnika, v svojem tankočutnem pogovoru z naravo, prepoznava in zaznava zgodbe posebnih krajev. K projektu smo povabili tudi Marka Pogačnika in skupaj definirali kraje, ki potrebujejo ekološko zdravljenje ali pa imajo pomemben energijski vpliv na okolico. Pomembne energijske točke predstavljajo tudi lokacije, na katerih so postavljene cerkve. Te so praviloma postavljene prav na močnih energijskih točkah. Geomantične točke so temelj geo-zelenega okoljskega delovanja in so neke vrste krajinska svetišča. Na takih mestih lahko najdemo tudi stara svetišča. S tem, ko se take točke identificira in zaščiti, se ohrani tudi duhovno dimenzijo pokrajine.

Kaj smo realizirali?

S pomočjo Jožeta Muniha in Petra Mignozzija smo izmerili energetsko vrednost vodnih izvirov. Tako se je rodila ideja o Nimfi, ki predstavlja vidno in nevidno telo reke Vipave. Točke smo povezali na podlagi čutne zaznave in njihovega sovplivanja na reko Vipavo. Sama ideja izhaja iz dejstva, da premalokrat zares začutimo posamezne kraje in jih opazujemo zgolj površno. Zato smo s pomočjo tehnike »embodiment« tj. vajami Marka Pogačnika, omogočili vzpostavitev globlje povezave s kraji. Vaje nas približajo kraju in omogočajo boljšo zaznavo. Vse opisane točke (12) smo povezali v brošuro, ki potnika pelje od kraja do kraja, mu ponudi čutno razlago kraja in vaje. Vse bolj verjamemo, da bo klasični turizem, ki temelji na množičnemu obiskovanju krajev,  postal preteklost in bodo ljudje raje uživali v nevidnih lepotah kraja.

Projekt sofinancira:

Dostopnost