Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Naziv partnerske operacije

Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Vodilni partner

Občina Ajdovščina

Projektni partnerji operacije

Ljudska univerza Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Mlinotest živilska industrija d. d.

Trajanje partnerske operacije

1. 3. 2021 – 31. 7. 2022

Lokacija izvajanja

Ajdovščina

Skupna vrednost

741.166,75 €

Višina upravičenih stroškov

431.166,75 €

Znesek nepovratnih sredstev EU

310.000,00 €

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani EU preko LAS Vipavska dolina

80 %

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Kratek povzetek operacije

Razlog za pripravo partnerske operacije je potreba po ohranjanju in prezentaciji  tradicije ter kulturne in etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva območja LAS Vipavske dolina. Pomemben razlog za oblikovanje operacije je tudi želja po bogatitvi vsebine mestnega jedra Ajdovščine ter nenazadnje revitalizaciji območja starega mestnega jedra in oživljanju propadajoče stavbe. Prenova celotne Rustjeve hiše predstavlja pomemben del revitalizacije starega mestnega jedra Ajdovščina. Operacija obsega prenovo dela objekta Rustjeve hiše (pritličje), v katerem bo oblikovan Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije. Operacija obsega še aktivnost izdelave programskega koncepta prostora doživetij, oblikovanje turističnega produkta doživljajskega itinerarija ter aktivacijo in opolnomočenje ranljivih skupin in splošne javnosti. Operacija zagotavlja vzpostavitev novega delovnega mesta.

Cilji operacije

Operacija neposredno vpliva na doseganje ciljev Strategije LAS Vipavska dolina in njenih tematskih področij. Ključni in strateški cilj operacije je z ureditvijo Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije prispevati k oživitvi starega mestnega jedra Ajdovščine z novimi storitvami za različne ciljne skupine: domačine, ranljive skupine in obiskovalce/turiste.

Rezultati

Izdelan Programski koncept doživljajskega prostora – Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije –  nabor vsebin, ki se bodo izvajale v prostoru doživetij.

Izdelan doživljajski Turistični produkt (itinerar), ki se bo kot glavni, nosilni turistični produkt, izvajal v Prostoru doživetij pekarske in mlinarske tradicije.

Obnovljen in urejen prostor v pritličju Rustjeve hiše in vzpostavitev urejenega Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije vključno z opremo prostora.

Vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo med nosilci posameznih vsebin, ki bodo oblikovane in opredeljene v programsko vsebinskem konceptu prostora doživetij.

Oblikovan poslovni model prenosa znanj s področja pekarstva, mlinarstva, kulinarike, ki bodo temeljili na prenosu znanj in izkušenj na druge predstavnike ranljivih skupin in splošne javnosti.

Ustvarjeno eno novo delovno mesto (1PDM). Ob zaključku operacije bosta partnerja Pilonova galerija Ajdovščina in Mlinotest d. d. ustvarila vsak 0,5 PDM, eden za realizacijo Programskega koncepta prostora, drugi pa za potrebe trženja novega turističnega produkta oz. storitve.

Javni poziv za zunanje izvajalce
Povezave

Dostopnost