Razvoj v smeri digitalizacije in inovativnih učnih pristopov

V aprilu se je sestal strokovni aktiv, ki ga sestavljamo zaposleni strokovni delavci in zunanji sodelavci Ljudske univerze Ajdovščina.

Namen srečanja je bilo razvojno delo na področju digitalizacije poslovanja in uvajanja sodobnih in inovativnih pristopov v izobraževanje odraslih. Direktorica Eva Mermolja je predstavila izvedene aktivnosti v zadnjem času in predvidene načrte za leto 2023. V procesu digitalizacije organizacije izobraževanj smo že uvedli spletne prijave na dogodke, tečaje, programe. Ti udeležencem olajšajo prijave v želene programe, nam pa zagotavlja večjo preglednost in podporo pri nadaljnjem delu. Če vam spletna prijavnica še ni domača, nas lahko pokličete, da vam v začetku pri tem pomagamo.Za tiste, ki še niste dovolj vešči uporabe računalnika ali vam tak način prijav ni ustrezen, se lahko prijavite še vedno tudi prek telefona ali osebno na Ljudski univerzi.

Direktorica je predstavila razvojno delo tudi na področju sodobnih in inovativnih učnih pristopov. V prvi fazi bomo opremili pametno učilnico, ki bo omogočala izvajanje programov na hibridni in kombinirani način. Vzporedno s tem bo potekal razvoj platforme in programov, ki bodo omogočali večjo dostopnost izobraževanja. Sodelavka Vanessa Turk je članom strokovnega aktiva pokazala uveljavljene primere dobrih praks, ki jih želimo uvesti tudi v našo organizacijo. Razvila se je razprava o nekaterih vprašanjih s katerimi se srečujemo organizatorji in učitelji. Prisotni smo si izmenjali številne koristne informacije. Strinjali smo s, kako pomembno je narediti razvojni korak v smeri digitalizacije in na način zagotavljanje podpore in vključenosti.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju in z zavezo, da našo ponudbo še nadgradimo in razširimo.

Ljudska univerza Ajdovščina ostaja odprt in sodoben izobraževalni center, ki široko odpira vrata vse znanja željnim in tistim, ki želite znanja deliti.

Če imate tudi vi zanimiva znanja, izkušnje… če imate idejo, ki bi jo oblikovali v projekt, vas vabimo k sodelovanju. Morda bi postali naš zunanji sodelavec ali partner pri izvedbi programov ter projektov? Pošljite nam kratko predstavitev, ponudbo za morebitno sodelovanje.

Veselimo se, da se bomo spoznali.

Dostopnost