skupaj za razvoj kadrov

“Skrb za razvoj kadrov prepoznavamo kot pomemben del poslovne strategije. Zavedamo se, da je uspešnost vsake organizacije v veliki meri odvisna od motiviranosti, kompetentnosti in zavzetosti zaposlenih. Z različnimi aktivnostmi in ukrepi lahko ustvarjamo priložnosti za razvoj znanj in spretnosti zaposlenih in odpiramo možnosti za njihovo rast in karierni ter osebni razvoj.

Z namenom, da zagotovimo še več kakovostnih priložnosti za razvoj kadrov, bomo podpisniki te namere krepili sodelovanje tudi v prihodnje.”

Postanite partnerji tudi vi!

Odprti za nova sodelovanja in povezovanja v našo sredino vabimo zainteresirana podjetja in druge organizacije, ki prepoznavate pomen razvoja kadrov in partnerskega sodelovanja pri tem.

Kaj pridobite s sodelovanjem?

Z

Prednost pri vabilu na dogodke, ki jih Ljudska univerza organizira na področju razvoja kadrov

Z

Zagotovljeno strokovno podporo, ki jo na področju razvoja kadrov potrebujete

Z

Zaupanja vredno partnerstvo, ki bo sledilo skupnemu cilju zagotoviti ustrezne kadre, kompetentne, zavzete in učinkovite zaposlene, ki bodo prispevali k uspešnosti in razvoju podjetja

Z

Informacije in svetovalno podporo o različnih možnostih za izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanja pri projektih, ki se bodo navezovali na razvoj kadrov

Z

Možnost dajanja pobud in predlogov za izvedbo aktivnosti, programov ali dogodkov

Z

Krepitev ugleda organizacije in njegove skrbi za razvoj kadrov.

Podpisniki namere

Partnerske organizacije se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja ter izkazujemo naklonjenost razvoju spretnosti zaposlenih ter drugim aktivnostim, ki lahko pripomorejo k zagotavljanju ustreznih kadrov ter spodbujajo vseživljenjsko učenje. Z delovanjem v tej smeri vsi skupaj prispevamo h dvigu kompetenc in znanj zaposlenih ter kakovosti življenja vsakega posameznika in življenja v skupnosti na sploh.

Kako se nam lahko pridružite?

S podpisom namere o sodelovanju izrazimo obojestransko namero za krepitev sodelovanja na področju razvoja kadrov.

Vabimo vas, da izpolnite Namero o sodelovanju na področju razvoja kadrov in nam jo pošljete na eva.mermolja@lu-ajdovscina.si.

Kako se nam lahko pridružite?

S podpisom namere o sodelovanju izrazimo obojestransko namero za krepitev sodelovanja na področju razvoja kadrov.

Vabimo vas, da izpolnite Namero o sodelovanju na področju razvoja kadrov in nam jo pošljete na eva.mermolja@lu-ajdovscina.si.

Dostopnost