Sodelujemo – Mladost na burji  

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnosti ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe. 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo se odločili, da se pridružimo Inštitutu za mladinsko politiko in vsem tistim lokalnim akterjem, ki otroke ter mlade preko načrtnih aktivnosti na https://www.mladostnaburji.si/ spodbujajo k prostovoljnemu udejstvovanju. 

Otroci in mladi, vključeni v program Mladost na burji, razvijajo občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavajo poklice ter skrbijo za svoje zdravje, s čimer odraščajo v odgovorne, solidarne, vključujoče osebe, ki živijo v prav takem okolju.  

Ljudska univerza Ajdovščina jih želi znotraj projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023 še posebej spodbuditi k aktivnostim za spremembo vedenja, stališč. Želi jih spodbuditi za življenjski slog za trajnostno prihodnost, kot odziv na podnebne spremembe. 

Več lahko preberete na https://www.mladostnaburji.si/ ali nas povprašate na 051 439 717, helena.furlan@lu-ajdovscina.si 

Avtorica fotografije: Mojca Beltram

Dostopnost