Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje

Tečaj slovenščine za brezposelne tujce

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje je Ljudska univerza Ajdovščina pričela s 180 urnim tečajem slovenščine kot drugi in tuji jezik v Novi Gorici.  

Vključeni so brezposelni priseljenci, ki potrebujejo osnovno znanje slovenščine.

Namen je brezposelnim osebam omogočiti pridobitev dodatnih znanj in spretnosti, za življenje, delo in uspešno opravljen izpit A1.

Cilji programa so povečanje zaposljivosti brezposelnih, znanje slovenščine, priprava na izpit A1. Udeleženci se bodo učili od abecede do pozdravljanja, kako se predstavimo, kako damo navodila za pot, vprašamo za uro, poimenujemo različne predmete ter drugo. Spoznavali bodo čase, sklone, kulturo, navade in vsakdanja opravila.

Želimo jim veliko uporabnih znanj za uspešno življenje v Sloveniji in opravljen izpit ter dobro počutje na tečaju.

Dostopnost