Spremljanje kakovosti po modelu POKI   

Zaposleni na Ljudski univerzi Ajdovščina se zavedamo pomena zagotavljanja kakovosti dela in samoevalvacije za sprejemanje odločitev o prihodnjem razvoju naše izobraževalne organizacije. 

Med drugim redno spremljamo kakovost lastnega dela po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. S pomočjo različnih metod kot so anketiranje, analiza dokumentacije, intervju, zgledovanje in drugo člani komisije za kakovost in ostali zaposleni ugotavljajo kje smo dobri, kaj bi na področju izobraževanja odraslih lahko izboljšali. Na podlagi ugotovitev si nato zastavimo Akcijski načrt za razvoj kakovosti v nekem obdobju. 

Po poletnih dopustih smo se zbrali, da: 

  • se pogovorimo o ugotovitvah na področjih: zadovoljstvo partnerjev in udeležencev izobraževanja; rezultati in učinki izobraževanj,   
  • se odločimo, kako bomo obiskovalcem na dogodku Incastra 2023 predstavili skrb za kakovost, 
  • pregledamo izvedene akcije, katere izboljšave iz zadnjega Akcijskega načrta smo že vpeljali in katere še bomo v prihodnjih tednih, 
  • določimo kdo bo sodeloval pri pripravi vloge za zeleni znak POKI, ki jo bomo oddali v marcu 2024. 

Osrednje vodilo zavoda, način dela in razmišljanja zaposlenih je, da skušamo širši javnosti nuditi kvalitetne informacije o možnostih izobraževanja in svetovati z namenom vseživljenjskega učenja. Našim udeležencem izobraževalnih programov, predavateljem, zaposlenim, partnerjem se trudimo zagotavljati najboljše programe, pogoje za delo, osebnostno in strokovno rast.  

Za vse informacije vam je na voljo svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih:  

051 439 717, helena.furlan@lu-ajdovscina.si 

Dostopnost