Središče za samostojno učenje – učenje za uspeh

Središče za samostojno učenje je prostor, namenjen vsem, ki se ne želijo učiti na tradicionalen način ali pa jim računalnik in miren prostor ni dostopen zaradi različnih razlogov. Središče ponuja podporo in svetovanje posameznikom pri njihovem procesu učenja. Namenjeno je spodbujanju in omogočanju samostojnega pridobivanja znanj, veščin ter razvoja kompetenc posameznikov. V središču posamezniki dobi različne oblike podpore, kot sta individualno svetovanje in mentorska pomoč. 

Odprto je za vse, ne glede na starost, izobrazbo ali poklicno ozadje. Posamezniki se lahko obrnejo na središče, če želijo izboljšati svoje znanje na določenem področju, pridobiti nove veščine, se pripraviti na izpite, nadgraditi obstoječe kompetence ali se preusmeriti v novo kariero. Posameznikom omogoča, da se v okviru svojih interesov in potreb učijo na svoj način ter prilagajajo svoj učni proces. 

Vsebinsko središče za samostojno učenje pokriva različna področja znanja, kot so jezikovno učenje, računalništvo, matematika, umetnost, obrti, poslovne veščine in še več. Je dragocen vir podpore pri osebnem in poklicnem razvoju, saj spodbuja samostojnost, kritično razmišljanje, ustvarjalnost in kontinuirano učenje. Omogoča posameznikom, da postanejo aktivni udeleženci svojega lastnega učnega procesa ter si pridobijo znanja in veščine, ki jim bodo koristile vse življenje. 

V prvi polovici leta 2023 je Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Ajdovščina obiskalo 155 oseb, od tega 88 % žensk in 11 % moških. Podatki kažejo, da so se te storitve najbolj posluževali zaposleni in brezposelni posamezniki. Povprečna starost svetovanca je bila 35 let, kar nakazuje, da je Središče za samostojno učenje privlačno za različne starostne skupine. Poglobljen pogled na izobrazbo svetovancev razkriva, da je večina med njimi dokončala srednje poklicno in srednje strokovno šolo. To poudarja njihov interes za nadaljnje izobraževanje in željo po pridobivanju novih znanj ter veščin. Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Ajdovščina je pomemben vir podpore za tiste posameznike, ki želijo nadgraditi svoje znanje, aktivno preživeti prosti čas, pridobiti nove veščine ali se preusmeriti v nove karierne poti. 

Storitev svetovalnega središča je brezplačna in namenjena vsem, ki potrebujejo nasvet in usmeritve glede samostojnega učenja. V središču poskrbimo za individualno obravnavo posameznika, pri čemer se osredotočamo na njegove potrebe, interese in cilje. Skozi svetovanje nudimo pomoč pri izbiri ustreznih programov, vključevanju v različne izobraževalne dejavnosti ter pri razvoju ključnih kompetenc. 

Vsem, ki si želijo pridobiti nova znanja ali izpopolniti obstoječe veščine, svetujemo, da obiščejo Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Ajdovščina. Tu bodo našli strokovno pomoč, motivacijo in ustrezne vire, ki jim bodo pomagali doseči njihove izobraževalne cilje. Središče je za uporabnike odprto vsak delavnik, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišite na info@lu-ajdovscina.si

#svetujemoZAznanje 

Dostopnost