Študijski krožki 2022/23

V šolskem letu 2022/23 so na Ljudski univerzi Ajdovščina delovali štirje študijski krožki/ŠK. Dva sta delovala ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, druga dva pa sta podporo za svoje delo pridobila drugje. Udeleženci krožkov sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Poleg tega, da so udeleženci pridobivali nova znanja, so jih na različne načine širili v okolje svojega delovanja tudi drugim. V septembru, ko krožki s svojim delom uradno zaključujejo, je čas za pogled nazaj. Zadovoljni smo z rezultati izvedenega dela. Še posebej nas veseli, da so se odločili za nekatere nadaljnje aktivnosti v jeseni.  

ŠK Klekljanje je skupina navdušenih klekljaric, ki si že vrsto let izmenjujejo znanja in se družijo tako v živo kot na daljavo. Vedno nas razveselijo s kakšno lepo razstavo. V začetku leta smo si ogledali balerine.  

ŠK Reka in ljudje 2023 je nadgradil svoje delo iz leta 2022. Področje, ki ga je obravnaval je bilo živa in neživa narava na naravnem območju občine Ajdovščina in Vipava. Posvetil se je vodi kot naravni dobrini. Predvideni izobraževalni cilji so bili predvsem zeleno izobraževanje, trajnost ter odziv na spremembe v naravi. Tudi v okviru tega ŠK bomo izvedli nekatere nadaljnje aktivnosti v oktobru. 

ŠK Jerebice v Vipavski dolini na pobudo prostovoljcev nadaljuje delo ŠK Avgurij – primestni park  iz leta 2021, ki se je osredotočal na poskus reintrodukcije jerebice v zgornji del Vipavske doline.  Izvedenih je bilo kar nekaj aktivnosti, pohvalimo pa se lahko tudi s prvimi uspehi. Pobudo sta doslej podprli tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars d.d.). Junija 2023 smo na dogodku Vabljeni v jerebičji dol!predstavili, kaj vse smo že naredili. Pri nadaljnjih aktivnostih ste dobrodošli vsi, ki želite nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst. 

ŠK Od Erzelja do Goč je vključili prebivalce, ki so si želeli novih znanj in povezovanja skozi različna predavanja, delavnice. Na Erzelju so številni izvirki kot je izvir Pod Pajšto na fotografiji ter zanimiva pohodniška pot. Na Gočah pa so vodnjaki in druge arhitekturne zanimivosti. Izvedli smo predavanje o pomenu voda Po poteh Nimfe reke Vipave ter predavanje Terasirana krajina v Sloveniji in po svetu. Fotografije so iz avgusta 2023, ko smo obiskali različne točke po vasi Erzelj z namenom spoznavanja narave in možnosti obnove suhozidov. ŠK namerava izpeljati še nekaj dodatnih aktivnosti v septembru in oktobru 2023. Med drugim sledi prepoznavanje in odstranjevanje nekaterih invazivk ter delavnica – Obnova suhozidov. 

Več o študijskih krožkih

Foto: Helena Furlan

Dostopnost