ZAKLJUČEK TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022

Učenje nas bogati

V sodelovanju z 48 prireditelji se je v Občini Ajdovščina in širši okolici pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina zvrstilo preko 120 brezplačnih dogodkov, povezanih z učenjem.  

Zaključili so se Tedni vseživljenjskega učenja, ki so trajali od 9. maja pa vse do 12. junija 2022. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Namen projekta je opozarjanje na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.  

Ljudska univerza Ajdovščina v projektu kot območni koordinator sodeluje že 27. leto. V vseh teh letih smo s koordinacijo pridobili veliko znanj in izkušenj, pomembno pa smo prispevali k povečanju števila prireditev v našem okolju, širjenju zavesti o pomenu vseživljenjskega učenja in nenazadnje tudi k večji prepoznavnosti projekta Tedni vseživljenjskega učenja v lokalnem in širšem okolju.  

Naše temeljno poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja in medsebojnega povezovanja. Iz tega izhajajoče sooblikujemo program, ki zajema aktivnosti in dogodke, s katerimi se približamo različnim generacijam in ciljnim skupinam tako v urbanem okolju kot na podeželju. Pri oblikovanju programa pozornost namenimo raznolikosti dogodkov, ki s svojimi vsebinami nagovarjajo interese in potrebe obiskovalcev.
 

V obdobju trajanja projekta so imeli obiskovalci priložnost brezplačne vključitve v različne dogodke, ki so se odvijali v Ajdovščini in širši okolici. Tako so si lahko ogledali več razstav, se udeležili delavnic s področja skrbi za lastno zdravje, se kuharsko izpolnjevali, se preizkusili v kiparstvu in oblikovanju gline ter mnogo drugih aktivnostih, ki so oblikovale široko paleto dogodkov.  

Tekom različnih aktivnosti in dogodkov v okviru projekta smo obiskovalce spodbujali k razvoju digitalnih spretnosti. Tedensko so se na Ljudski univerzi Ajdovščina srečevali starejši odrasli in mlajši prostovoljci, ki so v sodelovanju z mentorico starejšim približali svet uporabe računalnika in mobilnega telefona. Obiskovalci uric nam povedo, da so za spoznavanje digitalne tehnologije motivirani, ker opažajo, da se čedalje več stvari premika na splet.  

Tedne vseživljenjskega učenja smo obogatili z osrednjim dogodkom Parado učenja. Več kot dvajset prirediteljev je 25. maja s strojničnimi aktivnostmi in odrskimi nastopi na Lavričevem trgu ustvarilo čudovito energijo v kateri se je prepletalo vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje in povezovanje. Obiskovalci dogodka so imeli priložnosti spoznati lokalna društva in organizacije ter priložnosti za učenje, ki jih le ta ponujajo.  

S svojimi aktivnostmi želimo še naprej ustvarjati in zagotavljati kakovostne pogoje za vseživljenjsko učenje in razvoj posameznikov.   

 

Nina Brecelj, nosilka koordinacije projekta Tedni vseživljenjskega učenja 

Dostopnost