Vključenost mamic v ajdovsko skupnost – slovenščina na terenu

Ljudska univerza Ajdovščina je pod pokroviteljstvom Občine Ajdovščina organizirala tečaj slovenščine, ki se je  od že ustaljenih tečajev razlikoval po tem, da je bil še posebej namenjen integraciji tuje govorečih mamic.

Naš izziv je bil, da bi se mame naučile jezika skozi spoznavanje različnih organizacij v lokalnem okolju in tako tudi kasneje laže reševale vsakdanje življenjske situacije. Vsebine tečaja jim je predstavila knjižica, motivacijo pa so jim dodatno dvignile besede znanih ajdovskih priseljencev.

Prijavilo se je tako veliko zainteresiranih, da smo oblikovali dve skupini. Prvo so obiskovale udeleženke, ki niso znale skoraj nobene slovenske besede. Drugo skupino so sestavljale udeleženke, ki so že dalj časa v Sloveniji, vendar je bilo njihovo sporazumevanje v slovenščini še vedno  zelo pomanjkljivo.

Zahvaljujemo se Ireni Šinkovec, ki jim je zavzeto podajala nova znanja. Začela je z osnovnimi besedami v učilnici, potem pa pouk konkretizirala zunaj učilnice. Skupina je obiskala Ajdovsko tržnico kjer so se udeleženke seznanile z novimi besedami, spoznavale osnovne sporazumevalne vzorce, se poskusile sporazumevati z branjevkami in trgovci. Potem so obiskale lekarno Sonček. G. Martin je udeleženke seznanil z besedami, s katerimi se srečamo ob zdravstvenih težavah. Besedišče, povezano s časopisi, revijami, znamkami, pismi in razglednicami, so spoznavale pred kioskom. V OŠ Danila Lokarja so spoznavale življenje v šoli in se srečale z besedami, ki živijo v šoli. V Lavričevi knjižnici nas je ga. Marija seznanila, kako si lahko izposodimo knjige, kaj vse ponujajo otrokom in še marsikaj zanimivega iz življenja knjig. V Zdravstveni dom v Ajdovščini so mamice šle še s posebnim zanimanjem. Hvaležni smo ga. Damjani, da jim je lepo, razumljivo predstavila, kje lahko poiščejo pomoč v stiski.

Torej slovenščino smo povezali z vsakdanjim življenjem. Besede so zaživele in dobile pomen.

Udeleženke tečaja, 60 ur so bile skupaj, so usvojile pomembno besedišče, s katerim jim bo lažje življenje v Sloveniji. Nekatere so se že odločile za prijavo na izpit iz slovenščine. Dokazilo o znanju jezika na določeni ravni jim med drugim omogoča iskanje zaposlitve ali pridobitev državljanstva.

Če tudi vi potrebujete znanje slovenščine pokličite 051 439 717 ali pišite helena.furlan@lu-ajdovscina.si

Dostopnost