Za moje zdravje

Biti popolno zdrav pomeni, da smo osredotočeni, polni energije in v svoji moči. Vsak dan začnemo z zaupanjem, občutkom varnosti in optimizmom. Pandemija je negativno vplivala tako na duševno, kot na telesno zdravje ljudi, pustila je ogromno negativnih posledic. Na Ljudski univerzi Ajdovščina se odzivamo na potrebe okolja in programe prilagajamo željam lokalne skupnosti. Tudi pri izvajanju študijskih krožkov je tako. V letu 2022 smo izvajali študijski krožek, ki smo ga poimenovali Za moje zdravje. Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih.  Udeleženci krožka sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Tako je bilo tudi v študijskem krožku Za moje zdravje, kjer so udeleženci želeli pridobiti nova znanja o pripravi zdravih in uravnoteženih obrokov, o telesni aktivnosti, tehnikah sproščanja, zmanjševanju stresa itd.

15 udeležencev se je v 25 urah posvetilo različnim temam. Spoznali so, kako lahko na enostavno in hitro pripravijo zdrave uravnotežene obroke in pri tem uporabljajo sezonsko in lokalno pridelano hrano. Spoznali so različne vrste telesnih vadb, kot so vaje z lastno težo, Yoga, pilates itd. Naučili so se, kako zmanjšati stres, zakaj je stres negativen za naše duševno in telesno zdravje. Naučili so se različnih tehnik sproščanja. Delo v študijskem krožku je bilo namenjeno tudi druženju, udeleženci so se udeležili organiziranih pohodov, ki niso bili namenjeni samo spodbujanju telesne aktivnosti, ampak tudi druženju in spoznavanju lokalnega okolja. Zadnje srečanje je bilo namenjeno evalvaciji, izmenjavi mnenj in izkušenj ter druženju udeležencev. Študijski krožek se je tako zaključil s skupinskim pohodom, druženjem in piknikom ob reki ter predstavitvi kratke e-brošure z recepti, ki je nastala v sklopu študijskega krožka.

Dostopnost