Začetek nove sezone predavanj v Učnem centru Brje

V sredo, 31. januarja 2024, smo v Učnem centru Brje začeli z novim nizom predavanj. Gostili smo dr. Dejana Subana, ki je predaval o HACCP-u za rastlinska živila. Dr. Suban je osvetlil temeljna načela HACCP. S svojim bogatim znanjem je podal vpogled v dobre higienske prakse ter razložil, kako vzpostaviti in vzdrževati čisto in varno delovno okolje. Eden izmed poudarkov predavanja je bilo tudi spoznavanje strategij za spremljanje, preverjanje in potrjevanje, s čimer je dr. Suban omogočil udeležencem vpogled v učinkovite načine nadzora in zagotavljanja skladnosti z zakonskimi zahtevami.

Posebno pozornost je namenil tudi sledljivosti in odpoklicu izdelka, pri čemer je predstavil, kako natančno slediti poti proizvoda od začetka do končnega uporabnika ter izvesti odpoklic izdelka, če je to potrebno. V drugem delu predavanja so bili udeleženci deležni praktičnih primerov HACCP načrtov, prilagojenih različnim panogam. Predavanje se je zaključilo z nasveti o pripravi na uvedbo HACCP sistema, kjer je dr. Suban delil koristne smernice o tem, kako začeti z izvajanjem HACCP na kmetiji

Dostopnost