Zbirka digitalnih orodij in spletna platforma

Epidemija koronavirusa nas je postavila pred ogromno novih izzivov, ki smo jih bili primorani hitro in učinkovito rešiti. Soočili smo se z novimi načini komunikacije in poučevanja. Vstopili smo v novo digitalno dobo, na katero smo bili bolj ali manj pripravljeni. Digitalni svet je postal nepogrešljiv del našega vsakdana. Vendar vsak izmed nas ni bil pripravljen sprejeti ali se soočiti z novim izzivi, bodisi zaradi pomanjkanja znanj in digitalnih kompetenc, nedostopnosti tehnologije itd. Projekt DARE- Digital Awareness for Resilience Experiences, katerega partnerica je tudi Ljudska univerza Ajdovščina, pa se zavzemaprav za zapolnitev omenjenih vrzeli. Temeljni cilj projekta DARE je spodbujati razvoj digitalnih spretnosti in vseživljenjskega učenja. Namen projekta pa je z uporabo digitalnih orodij prispevati k razvoju izobraževalnega sektorja, s pomočjo umetnosti pa olajšati socialno integracijo in spodbujanje medkulturnega dialoga.

V sklopu projekta so bile realizirane različne aktivnosti. Partnerji projekta so skupaj oblikovali zbirko digitalnih orodij, katere cilj je okrepiti digitalne spretnosti uporabnika z namenom izboljšanja njegove digitalne miselnosti. Digitalna zbirka orodij je sestavljena iz dveh faz, prva faza temelji na učenju druga pa na izvajanju. Cilj faze »Učenja« je usposabljanje za uporabo virtualnih orodij in metodologij za spletno izobraževanje, predstavitev različnih orodij z opisom in katalogizacijo programske opreme, primerjalno analizo  in poglobljeno analizo najbolj uporabljene programske opreme. Druga faza »Izvajanje« je namenjena načrtovanju delavnic in uporabi orodij. Vsebuje tudi nasvete o dejavnostih, ki jih je treba izvesti, in času, ki ga je treba nameniti vsaki od njih; pa tudi nasvete o tem, kako opraviti naloge in na kaj se osredotočiti za optimalne rezultate; ter orodja za zbiranje povratnih informacij in sporočanje rezultatov. Zbirka je prevedena v pet jezikov, tudi v slovenščino. Uporabniku je brezplačno dostopna na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Zasnovana pa je tako, da jo lahko vsakdo enostavno uporablja, spreminja ali izboljša.

Poleg oblikovanja zbirke digitalnih orodij je bil eden izmed ciljev projekta postavitev spletne platforme. Spletna platforma, ki je dostopna na www.dare-project.com, je namenjena ustvarjalnemu pripovedovanju zgodb. Uporabniki na kreativen in zanimiv način skozi zgodbe predstavljajo svoje mesto. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo v sklopu dvodnevne delavnice skupaj z udeleženci oblikovali 14 zgodb. Zgodbe pripovedujejo o Ajdovščini. Mesto predstavljajo skozi bogato industrijsko dediščino.

Projekt se zaključi konec februarja 2023, sofinancira pa ga Evropska unija v sklopu programa Erasmus+.  

Dostopnost