Brezplačna izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc

Ljudska univerza Ajdovščina je v letošnjem letu v konzorciju skupaj z Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno sodelovala na javnem razpisu za dvig digitalnih kompetenc. Namen javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc 2023 je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije, starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe. En del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi k dvigu naprednih digitalnih kompetenc pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Projekt se financira iz sredstev React EU ESS. 

  

Več o projektu  

Dostopnost