Gostili smo partnersko srečanje v sklopu projekta DARE

3. in 4. oktobra 2022 je Ljudska univerza Ajdovščina v sklopu projekta DARE – DIGITAL AWARENESS FOR RESILIENCE EXPERIENCES gostila projektne partnerje. V projekt je vključenih 5 evropskih držav, in sicer iz Italije, Španije, Bolgarije, Norveške in Slovenije. Partnersko srečanje je bilo namenjeno pregledu doseženih ciljev v sklopu projekta, izmenjavi mnenj in izkušenj ter reševanju morebitnih težav pri izvajanju projekta. Udeležencem srečanja smo predstavili lepote Vipavske doline, lokalno kulinariko in kulturo.

Temeljni cilj projekta je spodbujati razvoj digitalnih spretnosti in vseživljenjskega učenja. Namen projekta je z uporabo digitalnih orodij prispevati k razvoju izobraževalnega in kulturnega sektorja ter olajšati socialno vključevanje skozi umetnost, s spodbujanjem inovativnega participativnega in medkulturnega dialoga. V sklopu projekta smo razvili digitalno zbirko orodij za on-line izobraževalne storitve. Orodje predstavlja prednosti in slabosti posameznih spletnih orodij in aplikacij, ki jih lahko uporabljamo pri izvajanju on-line izobraževanj. Poleg omenjenega je nastala spletna platforma, na kateri so zbrani različni prispevki udeležencev. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo se odločili, da predstavimo bogato industrijsko dediščino našega mesta. Udeleženci so tako objavili zgodbe o podjetjih v Ajdovščini. Na projektni sestanek smo povabili tudi udeležence posameznih izobraževanj, ki so izrazili svoje občutke in izkušnje glede izvedenih delavnic.  

Projekt bo trajal do konca februarja 2023. Sofinanciran je iz Erasmus+ programa.

Dostopnost