Ljudska univerza Ajdovščina se odziva na podnebne spremembe

Ljudska univerza Ajdovščina je med odraslimi v okolju že vrsto let postopoma in z različnimi aktivnostmi gradila odnos, sporočila področja Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj/VITR.

V jeseni 2022 pa nas je Andragoški center Slovenije izbral za nove konkretne aktivnosti v okviru javnega poziva Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023. Ponosni smo, da smo ena od sedmih izbranih organizacij v Sloveniji:Ljudska univerza Jesenice, UPI – ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Murska Sobota, Mestna knjižnica Izola, ŠC Celje, Mocis Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.

Vsaka organizacija si je zastavila svoje aktivnosti (glede na potrebe okolja). Veselimo se aktivnosti odraslih, ki bodo odziv na podnebne spremembe in potrebe v našem okolju.

Potekale so/bodo na več nivojih:

  • Začeli smo z zelenim sestankom naše ekipe na Ljudski univerzi Ajdovščina, kjer je Helena Furlan predstavila kaj je VITR, katerih 17 CTR – ciljev trajnostnega razvoja prinaša. Zaposlene smo izračunale vodni odtis v naših gospodinjstvih, razmišljale o tem kako pomembna je ustrezna raba vode, kako lahko varčujemo.
  • Na sestanku na ACS smo se seznanili z oceno.
  • V decembru 2022 bomo temo predstavili zunanjim sodelavcem na Strokovnem aktivu Ljudske univerze Ajdovščina in načrtovali nove ZELENE aktivnosti za spremembo ODNOSA ljudi do rabe vode, do ozelenjevanja mestnih ter drugih okolij, do vsega kar nas VITR trajnostnega uči.
  • Krajani in osnovnošolci na Gočah se bodo v času do poletja 2023 srečevali in izvedli različne aktivnosti na temo RABA VODE IN ZAŠČITA VODNIH VIROV (med drugim so izračunali vodni odtis v gospodinjstvih).
  • Ob podpori Andragoškega centra Slovenije bomo VITR – Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj vključili v neformalne poklicne programe. Na dolgi rok .. kasneje sledi priprava učnih gradiv, vzgoja.

Sledijo še druge aktivnosti za zeleno znanje ljudi, gospodarstva in skupnosti. Več o naših ciljih, partnerjih ter dogodkih, ki bodo sproti objavljeni, najdete na VITR spletni podstrani.

Pridružite se nam na ZELENIH izobraževanjih, dogodkih, prijavite se za obveščanje/sodelovanje.

Dostopnost