Projekt KA 122

Mobilnost za nadgradnjo jezikovnih kompetenc starejših 50+

Temeljni cilj projekta je izboljšati jezikovne kompetence starejših od 50 let ter jih bolj vključiti v sodobne učne procese. Projekt je zasnovan z namenom spodbujanja učenja jezika med starejšimi generacijami in hkrati izboljšanja njihove vsakodnevne uporabe angleščine. S temi cilji v mislih se projekt osredotoča na tri glavne točke:

Izboljšanje znanja angleščine med starejšimi (50+) 

Prvi cilj projekta je izboljšanje znanja angleščine med starejšimi, starimi 50 let in več. Angleščina je danes ključen jezik, ki omogoča mednarodno komunikacijo, dostop do informacij ter vključenost v globalno družbo. Projekt ponuja številne priložnosti za učenje in izpopolnjevanje angleščine. Starejši udeleženci se bodo lahko udeležili tečajev, delavnic in jezikovnih izmenjav, ki bodo prilagojeni njihovim potrebam. Cilj je, da se poveča njihovo samozavest pri uporabi angleščine in da se jim omogoči, da jo aktivno vključijo v svoj vsakdan. 

Razvoj znanja izobraževalcev odraslih 

Projekt KA 122 se osredotoča tudi na razvoj znanja izobraževalcev odraslih s področja sodobnih in inovativnih pristopov, oblik in metod dela z odraslimi. Izobraževalci bodo deležni posebnih usposabljanj in izmenjav znanja z mednarodnimi partnerji, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraževanja za starejše. Cilj je razviti izobraževalce, ki bodo sposobni prilagajati svoj pristop in metode učenja glede na potrebe in specifične izzive starejših udeležencev. 

Oblikovanje smernic za nadgradnjo programov 

Zadnji cilj projekta je oblikovanje smernic za nadgradnjo programov za dvig jezikovnih kompetenc in večjo vključenost starejših 50+ v le-te. Smernice bodo koristile širši skupnosti izobraževalcev in organizacijam, ki se ukvarjajo s podobnimi programi. Cilj je ustvariti trajnostni model, ki bo omogočal nadaljnje izboljšave in vključevanje starejših v učenje jezikov tudi v prihodnje. 

Projekt je priložnost za razvoj in rast starejših generacij, saj jim omogoča, da ostanejo povezani z modernim svetom ter se učijo in razvijajo tudi v poznejših letih. S tem se spodbuja njihova samopodoba, socialna vključenost in aktivno sodelovanje v družbi. Projekt pomeni korak naprej v prizadevanjih za boljšo in bolj vključujočo družbo za vse generacije. 

S spremljanjem napredka projekta bomo lahko ocenili njegov vpliv na izboljšanje jezikovnih kompetenc med starejšimi ter na razvoj izobraževalcev odraslih. Smernice, ki bodo nastale iz tega projekta, pa bodo služile kot dragocen vir znanja za prihodnje podobne projekte in pristope k vključevanju starejših v učenje jezikov. 

Projekt KA 122 predstavlja korak k bolj vključujoči in izobraženi družbi ter priložnost za izboljšanje kakovosti življenja starejših generacij. Verjamemo, da bo s skupnimi prizadevanji projekt uspešno uresničil svoje cilje in pozitivno vplival na življenje tistih, ki se odločijo sodelovati. 

Trajanje projekta: 2022-2023

Odmev:  Usposabljanje na Malti

Dostopnost