Na Erzelju se dogaja, pridružite se 

Študijski krožek, ŠK Od Erzelja do Goč je pričel delovati spomladi, s prvimi aktivnostmi na Erzelju. V kratkem sledijo aktivnosti tudi na Gočah. Program poteka v sodelovanju  Ljudske univerze Ajdovščina s KS Erzelj in KS Goče. V brezplačne aktivnosti smo vključili prebivalce, ki si želijo novih znanj in povezovanja skozi različna predavanja, delavnice ter druge aktivnosti v obeh vaseh ter v okolici. Dobrodošli so seveda tudi vsi drugi zainteresirani. 

Udeleženci krožka obravnavajo živo in neživo naravo, naravno območje in krajino. Tako smo se konec maja  na Erzelju dobili s prof. dr. Lucijo Ažman Momirski, ki je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in se kot zaposlena na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani  intenzivno ukvarja s terasirano krajino v Sloveniji ter po svetu. Predstavila nam je:

  • Značilnosti in obseg slovenske terasirane krajine;
  • Evropski dan terasirane krajine, ki je leta 2019 potekal v Vipavski dolini;
  • Priporočila za prepoznavanje in ohranjanje terasirane krajine na območju Erzelja in Goč. 

Zainteresiranim domačinom je na srečanju spregovorila tudi gospa Nataša Kolenc iz Lipe na Krasu. Predstavila je kraške izkušnje s suhogradnjo, aktivnosti  Partnerstva kraške suhozidne gradnje, ki zelo uspešno izvaja skupne akcije za dobrobit celotne skupnosti. Sledilo je druženje in pogovor o aktivnostih za razvoj Erzelja, za morebitno nadgradnjo obstoječe pešpoti na Erzelju z obnovo suhozidov ali drugače. Med drugim je tekla beseda o ukrepih za čebelarstvo, o divjih opraševalcih, o odstranjevanju invazivk in o pridelkih, ki so bolj odporni na sušo.

Na srečanju sta bila prisotna tudi Peter Vidmar, predsednik KS Erzelj in Anja Godnič, predsednica KS Goče. Skupaj smo razmišljali o povezavah z vasjo Goče, pa tudi širše, o možnih povezavah z drugimi sosednjimi vasmi Slap, Gaberje in Branica.

Idej je veliko. Več kot nas bo, laže jih bomo uresničili. Vabljeni.

Več o študijskemu krožku in nadaljnjih aktivnostih bomo sproti objavljali.

Informacije in prijave nahelena.furlan@lu-ajdovscina.siali 051 439 717,  05 36 64 753. 

Dostopnost