Na Gočah se spet dogaja – Jože Munih

Na Gočah se spet dogaja, tokrat v okviru zelenega projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023. V novembru je Damjana Benec predstavila kaj je Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – VITR, kaj vse bo na Gočah v naslednjem letu potekalo v zvezi z rabo vode, varstvom izvirov.

V decembru pa sta na Goče prišla Jože Munih in predstavnica ŠK Reke in ljudje, ki sta predstavila energijsko moč vode in knjižico Po poteh Nimfe.

Veselimo se novih aktivnosti. Spremljajte objave, pridružite se nam na ZELENIH izobraževanjih, dogodkih.

Dostopnost