IPO -Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji

O PROJEKTU   

 

Naziv projekta IPO – Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju
 • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
 • Šolski center Nova Gorica
 • Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o., PE Nova Gorica
Trajanje projekta 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029
Financer projekta Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus
Vrednost projekta Največ do 1.508.975,09 EUR. Delež prispevka EU je 40,00 %. 
Namen projekta

Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilji projekta

Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih. Ciljna skupina so odrasli. Prednost pri vključevanju imajo:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so odrasli. Prednost pri vključevanju imajo:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Pričakovani rezultati projekta na ravni konzorcija

 

 • 231 izvedenih izobraževalnih programov za odrasle;
 • 2080 različnih oseb (prve vključitve) bo vključenih v različne izobraževalne programe za odrasle. Izmed le-teh bo vsaj 60 % takih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
  • tujci,
  • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora;
 • 234 oseb bo uspešno zaključilo javnoveljavne programe in pridobilo kvalifikacijo.

Programi

 • Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU);
 • Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle​;
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle za:​
  • sporazumevanje v slovenskem jeziku​,
  • sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh​,
  • pridobivanje in zvišanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti​,
  • pridobivanje digitalnih kompetenc
 • in drugi.

Izobraževalni programi so za vse brezplačni.

Pridružite se nam in raziskujte neskončne možnosti, ki vam bodo odprle vrata do obilja novih znanj in izjemnih priložnosti za osebno rast.

Dostopnost