Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023 

Ljudje smo spremenili ekosisteme na Zemlji do te mere, da je zdaj ogroženo naše lastno preživetje. Spremembe so vedno hitrejše, bolj jih občutimo in vidimo. Tako ne gre več naprej. Čas, ki je na voljo, se hitro izteka. 

Nujno se moramo naučiti živeti drugače.Korenite spremembe, potrebne za trajnostno prihodnost, se začnejo s posamezniki in s spremembami njihovega vedenja, stališč ter življenjskega sloga. 

Zato smo na Ljudski univerzi Ajdovščina od 15. septembra 2022 dalje, skupaj s partnerji v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju 2022/2023  izvedli različne aktivnosti: 

  • O ustreznem odnosu do okolja, vodnih virov in o nujni spremembi življenjskega sloga smo ozaveščali najprej zaposlene Ljudske univerze, zunanje sodelavce in obiskovalce dogodka Incastra 2022, nato pa še občane, 
  • Vzpostavili smo spletno podstran VITR – vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj https://www.lu-ajdovscina.si/vsebina-vitr/ , na kateri smo objavili koristna gradiva in aktivnosti, 
  • Predstavili smo 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR) kot odziv na izzive – s pomočjo vzgoje in izobraževanja, 
  • Aktivnosti so potekale na Gočah in v Ajdovščini (25 ur predavanj; izračunali smo VODNI ODTIS v naših gospodinjstvih; obiskali smo Vodarno Hubelj; izvedli smo vodeni ogled pregrad reke Vipava ob svetovnem Dnevu vode v marcu; predavanje o drevesih; delavnico za dijake in mlade iz programa PUM-O … ). 

Vključili smo številne mlade in odrasle, starejše. S pomočjo partnerjev (KS Goče, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za mladinsko politiko,  SŠ Veno Pilon …) smo do septembra 2023 uspešno zaključili aktivnosti v projektu. O našem delu smo poročali z objavami na spletni strani.  

Aktivnosti v projektu je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Predmet je bil sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, z namenom: sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih; spodbujanja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v okviru ukrepa Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 -2023 (Uradni list RS, št. 49/22). 

Dostopnost