Razvoj poklicnih standardov in sistema Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 

Ljudska univerza Ajdovščina že 12 let izvaja usposabljanja in postopke za pridobitev različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V tem času je več kot 300 oseb potrdilo obstoječa znanja ali jih nadgradilo ter pridobilo javnoveljavno listino, ki jim med drugim omogoča zaposlitev ali samozaposlitev.

Med NPKji, ki jih ponujamo glede na iskanost izstopata NPK Socialni oskrbovalec na domu in NPK Zeliščar pridelovalec.

Spomladi 2022 smo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina prvi v Sloveniji izvedli usposabljanje in NPK Upravljalec mobilnih dvigal. Direktor Marko Rondič je povedal:

»Našo območno obrtno-podjetniško zbornico, pa tudi druge območne obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji, je zelo razveselilo dejstvo, da se je Ljudska univerza Ajdovščina odločila za organizacijo in izvedbo tega NPK-ja. Na trgu se je namreč pokazala velika potreba po tem NPK-ju, ki pa ga do tega trenutka nihče v Sloveniji ni izvajal. Prav veliki angažiranosti Ljudske univerze v Ajdovščini se lahko zahvalimo, da so na tak način pomagali obrtnikom in podjetnikom do ustreznih pogojev za opravljanje dejavnosti.«

V decembru je Center za poklicno izobraževanje, Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij oblikovalo skupino za revizijo, pregled obeh katalogov za področje dvigala.

Nenehni razvoj poklicnih standardov in sistema NPK je pomemben, saj se tako trg dela kot poklicno izobraževanje in potrebe delodajalcev ter iskalcev zaposlitve nenehno in hitro spreminjajo.

V skupini so svoje znanje, izkušnje in poglede na navedeno področje izmenjali (od leve proti desni): Klemen Kopač, Luka Bratec, Klement Drofenik, Mitja Peljhan, Marko Rondič in Helena Furlan.

Zadovoljni smo, da tudi Ljudska univerza Ajdovščina lahko prispeva k izboljšavam, razvoju NPK na navedenem področju.

Dostopnost