Sto.let.je znanja: 100 let ljudskih univerz na Slovenskem

ZLUS – Zveza Ljudskih Univerz Slovenije je ob 100-letnici nastanka prvih ljudskih univerz na Slovenskem pripravila monografijo »Sto.let.je znanja«. Pri nastanku monografije je sodelovala tudi naša direktorica Eva Mermolja v vlogi urednice, sodelavki mag. Anja Jamšek Furlan in mag. Alenka Magajne pa kot recenzentki.

Prvotni namen monografije je strokovno in drugo javnosti seznaniti z velikim razvojnim korakom, ki smo ga ljudske univerze naredile v tem stoletju. Prehodili smo dolgo pot od ljubiteljske organizacije prvih predavanj do današnjega razcveta v sodobna andragoška izobraževalna središča, ki so s svojo povezanostjo in predvsem z nenehnim odzivanjem na učne, izobraževalne in razvojne potrebe lokalnega okolja bistveni gradnik sodobne družbe in družbe prihodnosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost